Verkiezingen

Definitieve verkiezingsuitslag

22-03-2017 De Kiesraad heeft de definitieve verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Tijdens een hoorzitting liet de Kiesraad weten wat de exacte verkiezingsuitslag was en welke Kamerleden met voorkeursstemmen zijn verkozen. In totaal hebben 46 Kamerleden de voorkeursdrempel gehaald. Alleen was dit voor maar 43 Kamerleden genoeg om in de Kamer te komen. De overige 3 kandidaten zijn niet doorgedrongen tot de Tweede Kamer omdat de partij als geheel de kiesdrempel niet haalde en daarom geen zetel krijgt in de Tweede Kamer. Van de 43 met voorkeursstemmen gekozen Kamerleden zijn er vier kandidaten die daardoor toch in de Tweede Kamer terecht komen, terwijl zij daar op basis van de zetelverdeling en hun oorspronkelijke plaats op de kandidatenlijst eigenlijk geen recht op hadden. Het gaat om Lilianne Ploumen (PvdA), Maurits von Martels (CDA), Isabelle Diks en Lise Westerveld (beiden GroenLinks). Daarnaast heeft Sjoerd Potters (nr. 31 op de VVD kandidatenlijst) zijn benoeming als burgemeester van de gemeente de Bilt geaccepteerd en daarmee doet hij afstand van zijn recht op een zetel in de Tweede Kamer. Daardoor komt Jan van Middendorp (nr. 34 op de VVD kandidatenlijst) direct in de Tweede Kamer.

Door deze verschuivingen wijzigt de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Klik op de link om de volledige lijst Kamerleden in te zien.
Noot: N.a.v. de formatie kunnen Kamerleden worden benoemd als bewindspersonen. Hierdoor kan de samenstelling zich weer wijzigen.

De Kamerleden zijn donderdag 23 maart allemaal geïnstalleerd en de eerste aangenomen moties zijn ook al een feit. Dinsdag 28 maart vindt het debat over de verkiezingsuitslag plaats en wordt de informateur aangewezen door de Tweede Kamer.

De 6 stappen van controversieelverklaring van een wetsvoorstel

21-03-2017 Het Kabinet-Rutte II is momenteel demissionair. In de komende weken wordt in de vaste Kamercommissies besloten welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Dit gebeurt met politieke kwesties waarvan verwacht wordt dat behandeling door een nieuwe Kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Zodra de demissionaire status van het Kabinet is vervallen, vervalt tevens de controversiële status van de voorstellen en onderwerpen.

Voorlopige uitslag: VVD ruimschoots de grootste partij - achtergrond en analyse

16-03-2017 Na een spannende strijd is de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 bekend. De VVD is ruimschoots als grootste uit de (stem)bus gekomen en zal met 33 zetels vermoedelijk het initiatief nemen bij de coalitievorming.

Laatste peiling

15-03-2017 Vandaag is de dag aangebroken waarop iedere Nederlander gebruik kan maken van zijn democratisch recht om te stemmen. Gisteravond vond het laatste debat van de campagne plaats tussen 13 verschillende lijsttrekkers om de laatste zwevende kiezers te overtuigen. Vandaag brengen wij u de laatste peilingen voor de stemlokalen open zijn gegaan. Er mag vandaag verder niet meer gepeild worden en de eerstvolgende poll die u krijgt te zien zijn de exit polls vanavond. Lees verder of zich nog verschuivingen hebben voorgedaan.

Verkiezingsuitslagen komen stapsgewijs per gemeente binnen

15-03-2017 Bij het sluiten van de stemlokalen, woensdag om 21.00 uur, wil Nederland snel duidelijkheid over de zetelverdeling in de nieuw te vormen Tweede Kamer. Wanneer grofweg een kwart van de gemeenten de uitslag heeft doorgebeld aan de verkiezingsdienst van het ANP, is het mogelijk om een gerichte prognose van de einduitslag te geven. Alleen voor de nieuwe partijen kan het tot het laatste moment onduidelijk blijven of ze in de Tweede Kamer komen.

Mededeling van het Kabinet van de Koning: ontslagaanvraag kabinet

15-03-2017 Minister-president, drs. M. Rutte, heeft aan Zijne Majesteit de Koning in verband met de op 15 maart 2017 te houden verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het ontslag van de ministers en staatssecretarissen aangeboden met ingang van vandaag. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.
 

Radio- en tv-optredens en uitslagenavonden

14-03-2017 Morgen breekt verkiezingsdag aan. Vandaag hebben de partijen nog één dag om campagne te voeren en daarna is het aan de kiezer. Lees verder voor een kort overzicht van de mediaoptredens van lijsttrekkers vandaag en een overzicht van de uitslagenavonden van politieke partijen.

Weekschema na de verkiezingen

14-03-2017 Het eerste weekschema van vergaderingen na het verkiezingsreces is gepubliceerd door de griffie van de Tweede Kamer. Op dinsdag 21 maart zullen er nog geen vergaderingen zijn. Op woensdag 22 maart brengt de commissie voor de Geloofsbrieven verslag uit en is het afscheid van de Tweede Kamer in oude samenstelling. En op donderdag 23 maart worden de nieuwe Kamerleden beëdigd door de tijdelijke voorzitter en wordt de profielschets van de nieuwe voorzitter vastgesteld.

Peilingen d.d. 14/3

14-03-2017 Morgen is beslissingsdag voor de Tweede Kamer. De kiezer heeft morgen de hele dag de tijd om zijn stem aan politiek Den Haag kenbaar te maken. De stem waar het allemaal om draait en waar de afgelopen weken campagne voor is gevoerd. Hoe staan de partijen er momenteel voor in de peilingen? Lees snel verder voor een overzicht.

Laatste campagne-weekend

13-03-2017 Het afgelopen weekend was voor de deelnemende politieke partijen het laatste weekend om campagne te voeren en de kiezer te overtuigen om op hen te stemmen. Nu hebben de partijen nog maar twee dagen en de verkiezingsdag zelf om de campagne voort te zetten en de zwevende kiezers over de lijn te trekken. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen weekend?

Debatten vandaag en morgen

13-03-2017 Vandaag en morgen zijn er in totaal nog drie verkiezingsdebatten tussen lijsttrekkers. Dit zijn de laatste mogelijkheden voor lijsttrekkers om zich tegenover elkaar te bewijzen voor de kiezer. Vandaag zijn er twee debatten tussen twee lijsttrekkers en morgen het grote NOS-debat tussen 14 lijsttrekkers.

EenVandaag debat Rutte tegen Wilders

13-03-2017 gisteravond debatteerden VVD-lijsttrekker Mark Rutte tegen PVV-lijsttrekker Geert Wilders in het Een Vandaag één-op-één debat. Drie kwartier lang debatteerden de lijsttrekkers over de economie, zorg en immigratie & identiteit.

De rol van de koning bij de formatie

10-03-2017 Sinds 2012 wijst niet de monarch, maar de Tweede Kamer een verkenner en (in)formateur aan om het formatieproces te leiden. De Tweede Kamer heeft besloten dat het aanwijzen van een verkenner en informateur een taak is voor de volksvertegenwoordiging en niet voor een niet-verkozen staatshoofd. De Volkskrant meldt dat de VVD, het CDA en kleine christelijke partijen toch meer invloed voor de koning willen. Zij dat de Koning een rol mag spelen in de formatie en in elk geval regelmatig geïnformeerd dient te worden. Zij stellen dat zijn positie dat rechtvaardigt: als neutraal staatshoofd belichaamt hij de continuïteit tussen vertrekkende en komende bewindslieden. D66, GroenLinks, PvdA en SP zijn tegen. Tweede Kamer-voorzitter Arib (PvdA) blokkeert het voorstel.

Peilingen d.d. 10/3

10-03-2017 Het is de laatste vrijdag voor de verkiezingen. Over vijf dagen mogen we onze gang naar de stembus maken en een nieuw parlement kiezen. De peilingen lijken voorlopig redelijk stabiel en de game-changer is uitgebleven. De komende week zijn er nog een aantal grote debatten en blijft de ruimte bestaan voor de lijsttrekkers om de peilingen te laten omslaan. Lees snel verder voor een overzicht.

Teloorgang van de gevestigde partijen

09-03-2017 Volgens de huidige peilingen kunnen deze verkiezingen de geschiedenisboeken ingaan als de eerste verkiezingen waar de gevestigde partijen gezamenlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer haalden. Volgens de huidige peilingen halen de gevestigde partijen (VVD, CDA en PvdA) gezamenlijk nog maar 55 zetels (respectievelijk 25, 18 en 12 zetels). In vorige verkiezingen hadden deze partijen altijd minimaal 75 zetels in handen. Duidt dit op de teloorgang van de gevestigde partijen?

De rol van het publiek

08-03-2017 In deze verkiezingsperiode hebben we al een aantal mooie televisiemomenten gezien. Een deel van deze spraakmakende momenten kwam niet voor tijdens een debat tussen lijsttrekkers, maar juist in gesprek - of conflict - met het publiek in de zaal. De lijsttrekkers die op bezoek komen in teelvisieprogramma's krijgen te maken met vragen uit de zaal. Voor sommige lijsttrekkers pakt dat goed, voor sommige wat minder.

D66 voor het gezin

08-03-2017 D66 is de directe rivaal van het CDA en presenteert daarom de plannen voor het gezin. De progressieve partij legt de nadruk op de nieuwe, moderne samenstellingen van gezinnen in Nederland. De partij bedadrukt op deze wijze de verschillen met het conservatieve CDA.

Peilingen d.d. 07/03

07-03-2017 Elke week publiceert Public Matters de peilingen. De dalende trend van de PVV zet zich door en de VVD lijkt de leiding te pakken. Verder bieden we ook een paar korte voorspellingen naar aanleiding van het verkiezingsdebat afgelopen zondag. De meest recente peilingen nemen de effecten hiervan nog niet mee. Lees snel verder voor het overzicht.

Overzicht van media optreden politici deze week

07-03-2017 In de aanloop naar de verkiezingen volgende week zetten we de radio en televisie optreden van lijsttrekkers in de agenda. Lees verder voor een overzicht.

Telegraaf Verkiezingskrant

06-03-2017 De Telegraaf heeft de lijsttrekkers van de zes grootste partijen uitgenodigd als gasthoofdredacteur voor de krant van maandagmorgen. Elke lijsttrekker kreeg 3 pagina's in een speciale verkiezingsbijlage ter beschikking om geheel in Telegraaf-stijl hun boodschap aan de Telegraaflezer te verkondigen. De VVD, CDA, D66, SP, PvdA en PVV kregen deze mogelijkheid. Lees verder voor een kort overzicht van de verkiezingsbijlage.

Facebook en Binnenlandse Zaken werken samen om Nederlanders naar de stembus te krijgen

06-03-2017 Nederlandse Facebookgebruikers zien op verkiezingsdag een opvallende herinnering om te gaan stemmen bovenaan hun tijdlijn. Dit zogenaamde Voter Megaphone-bericht bevat een link naar een kaart waarop men het dichtstbijzijnde stemlokaal kan vinden. Daarnaast vraagt het Facebookers of ze al gestemd hebben, zodat ze dat kunnen delen met hun vrienden en familie. Deze tool wordt ingezet in het kader van de Elke Stem Telt campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uitnodiging Machiavelli Campagneleidersdebat 16 maart

06-03-2017 De dag na de Tweede Kamerverkiezingen organiseert Stichting Machiavelli het campagneleidersdebat. Hierin wordt door de campagneleiders teruggeblikt op de afgelopen verkiezingscampagne. Het ontbijtdebat vindt plaats op donderdag 16 maart van 9:00 tot 10:00 uur in Perscentrum Nieuwspoort.

Public Matters is hoofdsponsor van de Stichting Machiavelli. Wilt u ook graag aanwezig zijn bij dit debat? Meld u dan aan via onderstaande uitnodiging. 

Carré Verkiezingsdebat

05-03-2017 Op zondag 5 maart vond het RTL Carré debat plaats. Onder leiding van Antoin Peeters debatteerden de lijsttrekkers van de acht grootste partijen over de toekomst van Nederland en streden om de gunst van de kiezer. Alleen de PVV weigerde deel te nemen aan het debat en daarom neemt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de plek van Geert Wilders in. Vorige week kruisten al vijf van de aanwezige lijsttrekkers hun degens. Deze zondag debatteerden de lijsttrekkers van de VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren.

VerkiezingsUpdate: de hekkensluiters (d.d. 3/3)

03-03-2017 Gezien de actuele peilingen ondergaat de huidige samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen een flinke metamorfose. Oude Kamerleden vertrekken en nieuwe kandidaten nemen hun plek in. Welke nieuwelingen kunnen we 15 maart in de Kamer verwachten?

 

Wilders voert weer campagne

02-03-2017 Geert Wilders van de PVV voert weer campagne. Afgelopen week kondigde Wilders aan al zijn publieke optredens op te schorten naar aanleiding van het veiligheidslek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen. Het kabinet heeft nu besloten het veiligheidsteam van Wilders uit te breiden met een eenheid van defensie. Deze eenheid Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de marechaussees heeft een militaire achtergrond.

Team Wilders

02-03-2017 Geert Wilders is het enige lid van de PVV en vaak wordt in de media geklaagd dat zijn partij ondemocratisch is ingericht, niet transparant en dat hij als alleenheerser alle beslissingen maakt. Wilders maakte dan ook als één van de laatste partijen de kandidatenlijst bekend. Over de volgorde van de lijst kon na publicatie niet meer worden getwist. Wilders had de lijst vastgesteld als enige lid van de partij en daar moeten we het mee doen. Vandaag kwam NRC met een kort overzicht van enkele van de belangrijkste gezichten van de PVV. Na Wilders natuurlijk.

Verkiezingen en Europa: wat willen de partijen?

02-03-2017 Dinsdag presenteerde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vijf scenario’s voor de toekomst van de Europese Unie. De vijf scenario's variëren van het uitkleden van de Europese Unie tot slechts een interne markt of een federalistisch samenwerkingsverband. Kort een overzicht van de visie van Nederlandse politieke partijen en Europa.

Henk Krol doet rustiger aan

01-03-2017 Henk Krol heeft laten weten dat hij wat rustiger aan gaat doen. Partijvoorzitter Jan Nagel meldt dat 'er geen enkele interne discussie' bestaat over de positie van Krol. De ouderenpartij is de afgelopen dagen flink achteruit gegaan in de peilingen.

Breekpunten

01-03-2017 Na de verkiezingen lijkt het erop dat er veel partijen aan de onderhandelingstafel van de formatie plaats zullen nemen. Alhoewel er nog veel kan veranderen lijkt het er nu, aan de hand van de peilingen, sterk op dat er vier of mogelijk zelfs vijf partijen in de coalitie moeten komen om een meerderheid in zowel Eerste als Tweede Kamer te hebben. Sommige partijen hebben aangegeven dat onderwerpen 'breekpunten' zijn. Onderwerpen die zij in het regeerakkoord willen hebben. Zo niet dan regeren ze niet mee. Welke punten zijn nu al breekpunten? En wat kunnen mogelijk breekpunten worden tijdens de onderhandelingen?

D66: Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening

01-03-2017 D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat mensen in een comfortabel huis wonen met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande huizen goed te isoleren. Daarom wil D66 dat mensen met een koophuis een isolatieplan krijgen aangeboden met duidelijke opties om minder energie te gebruiken.

Peilingen d.d. 01/03

01-03-2017 Afgelopen weekend vond het eerste grote televisiedebat plaats. De VVD en PVV waren niet aanwezig bij dit debat. Welke invloed heeft het debat? En welke wijzigingen zijn aan andere gebeurtenissen te wijden?

CDA starterspakket voor jongeren

28-02-2017 Dinsdag 28 februari presenteert het CDA een Starterspakket speciaal voor jongeren.  Het pakket bevat voorstellen waar jongeren iets aan kunnen hebben voor zowel de korte als de lange termijn.

Politieke partijen online

28-02-2017 De campagnevoerende politieke partijen hanteren elk andere online strategieën om de kiezer te bereiken. Welke strategieën hanteren de partijen? En bestaat er een verschil tussen oud en nieuw? Is online campagnevoeren het campagnevoeren van de toekomst?

65 en geen jaar later

28-02-2017 Henk Krol gaf vanmorgen in een live gesprek op radio 1 aan dat zijn partij vasthoudt aan de AOW-verlaging van 65 jaar en geen jaar later. Kabinetsdeelname van 50plus is volgens de lijsttrekker uitgesloten als andere partijen niet bereid zijn de AOW-leeftijd te verlagen.

Wie doet wat vandaag?

28-02-2017 Welke politicus verschijnt wanneer en waar? Vanaf vandaag staat er elke dag in de agenda op www.verkiezingsupdate.nl een kort overzicht van televisie- en radio-optredens van lijsttrekkers.

Vooruitblik op formatie en de peilingen van vandaag

27-02-2017 Gisteren tijdens het Rode Hoed Debat werd de deelnemende lijsttrekkers al gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor een coalitie. Wat zijn momenteel de mogelijkheden? En wie heeft welke voorkeur? En hoe staan de peilingen er momenteel voor?

UPDATE - DUTCH ELECTIONS

27-02-2017 Every week Public Matters publishes an English summary of Dutch Election highlights. Please download it at: http://www.publicmatters.nl/documents/170227_Election_update.pdf

Weekend vol debat

26-02-2017 Dit weekend was het eerste weekend van het verkiezingsreces waarin volop campagne werd gevoerd en gedebatteerd. Op vrijdag vond het radio 1 lijsttrekkersdebat plaats, op zondag debatteerden de hoogst geplaatste vrouwen op de kandidatenlijsten en zondagavond debatteerde vijf lijsttrekkers in het Rode Hoed Debat. Kort een terugblik op het weekend.

Kamer met reces, campagne kan beginnen

24-02-2017 Donderdag 23 februari was de laatste echte Kamerdag van de Kamerleden die werden verkozen op 12 september 2012. Vanaf vandaag gaat de verkiezingscampagne echt van start, te beginnen met het NPO Radio 1 Lijsttrekkersdebat vanaf 16.30uur.

De Tweede Kamer in cijfers

24-02-2017 Met de start van het verkiezingsreces is het einde aangebroken van deze termijn van het kabinet. Een goed moment om een terugblik in cijfers te bieden. Cijfers over moties indienen, schriftelijke vragen, mondelinge vragen en de bewindspersonen die het meeste naar de Kamer zijn geroepen. De cijfers zijn echter nog niet definitief. Gisteren was de laatste officiële Kamerdag van de Tweede Kamer in deze samenstelling, maar Kamerleden mogen nog steeds schriftelijke Kamervragen indienen of een bewindspersoon naar de Kamer roepen in gevallen van nood. Lees verder voor de top-5 lijstjes.

De tijd van verkiezingsdebatten is aangebroken

24-02-2017 Met de start van het verkiezingsreces is de tijd van verkiezingsdebatten aangebroken. Uiteraard waren Kamerleden en kandidaat-Kamerleden de afgelopen weken al volop aanwezig bij verkiezingsdebatten om inhoudelijk over specifieke thema's te debatteren. In de laatste weken komen de lijsttrekkers aan bod en dat zijn veruit de belangrijkste en invloedrijkste debatten. Kunnen we game-changers verwachten?

Peilingen d.d. 23/2

23-02-2017 In de huidige peilingen is het verwachte aantal zetels van de PVV gedaald naar 26 en daarmee zet de dalende trend zich voort. Het afzeggen van verkiezingsdebatten door Geert Wilders kan de oorzaak zijn van deze trend. Geert Wilders heeft deze week nog toegezegd door Rob de Geus te worden geïnterviewd op SBS 6 en probeert zo toch de momenten op televisie te pakken. Het verschil tussen de VVD en PVV is nu nog maar één zetel. In deze peilingen is de controverse rond de plannen van 50Plus met de AOW-leeftijd nog niet meegenomen en daardoor blijft de partij nu nog stabiel. Verder pakken D66 en PvdA nog een zetel. Daarmee naderen de middenpartijen D66 en CDA de leidende partijen VVD en PVV. De PvdA is het gelukt een zetel weg te snoepen bij de SP.
 

Manifest voor duurzaamheid in Regeerakkoord

23-02-2017 Tien politieke jongerenorganisaties hebben een manifest opgesteld en ondertekend voor een duurzamer Nederland. Het manifest werd door oud-politicus Jan Terlouw gepresenteerd in De Wereld Draait Door. In het stuk staan vijf punten die volgens de ondertekenaars moeten worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. De ondertekenaars zijn de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP.

Gestuntel AOW-plannen Henk Krol

23-02-2017 Binnen de partij van Henk Krol is er met verbazing gereageerd op het gestuntel met de AOW-plannen. Er is volgens partijgenoten veel onrust gezaaid en het optreden van de lijsttrekker werd 'onhandig' genoemd. Henk Krol had gezegd dat de AOW niet meer loongebonden zou zijn om de AOW-leeftijd op 65 terug te kunnen brengen. Dat zou ten kosten gaan van de koopkracht van ouderen. Inmiddels wordt Krol buiten beeld gehouden en op de website berichten gepubliceerd dat de AOW wel degelijk op niveau blijft.

PVV schort publieke activiteiten op

23-02-2017 PVV lijsttrekker Geert Wilders maakte vandaag via een Tweet bekend dat hij alle publieke activiteiten zoals flyeren opschort. Het de bekendmaking is het gevolg van de onthullingen gisteren van NRC over corruptie van een beveiliger van Geert Wilders.

50Plus wil onder voorwaarden met PVV samenwerken

21-02-2017 Henk Krol heeft aangegeven dat 50Plus wil samenwerken met de PVV onder de voorwaarde dat die partij een rechtvaardig, net en betrouwbaar vreemdelingenbeleid voert. Die afspraak deed de lijsttrekker in het lagerhuis debat van De Wereld Draait Door op maandagavond 20 februari.

Afspraken met gemeenten en Kiesraad over berekenen uitslag komende verkiezing

21-02-2017 Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft een nieuwsbrief uitgestuurd en de Tweede Kamer een brief toegedaan over de afspraken met gemeenten en Kiesraad over berekenen uitslag komende verkiezing in maart. Met de nieuwsbrief informeert de minister de gemeenten over welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het tellen van de stemmen en over twee bijeenkomsten op 22 en 23 februari voor gemeenten ter informatie over de verkiezingen.

UPDATE - DUTCH ELECTIONS

21-02-2017 Every week Public Matters publishes an English summary of Dutch Election highlights.

Wilders sluit deelname RTL Carré-debat uit

20-02-2017 PVV lijsttrekker Geert Wilders heeft laten weten dat hij niet zal deelnemen aan het RTL Carré-debat op 5 maart. Eerder zei Wilders ook al af te zien van het Rode Hoed debat van RTL. De afzegging voor het debat is een reactie op het interview van RTL Nieuws met Paul Wilders, de broer van Geert Wilders. Geert Wilders noemde het interview 'laaghartig' van RTL Nieuws.

Plasterk: "Ga stemmen!"

20-02-2017 Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken roept de Nederlander op om te stemmen. Het ministerie lanceert daarom de campagne 'Elke Stem Telt'. De campagne moet aangeven waarom stemmen zo belangrijk is voor onze democratie en hoe die decocratie beter gaat werken. De campagne is met name gericht op jongeren en heeft een website, youtube kanaal en een SnapChat account.

CPB en PBL rekenen verkiezingsprogramma's door

16-02-2017 Het Centraal Planbureau en het Planbureau Leefomgeving hebben in een persconferentie "Keuzes in Kaart 2018-2021" de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen gepresenteerd. Er is zowel een berekening gemaakt over de leefomgevingseffecten als de economische en financiële plannen van de partijen. De leefomgevingsberekening gaat in op de thema’s Mobiliteit & bereikbaarheid, Landbouw & natuur en Energie & klimaat. Hierin worden de kosten op deze thema's voor de samenleving als geheel meegenomen.

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

16-02-2017 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid.

Politieke partijen reageren op doorrekening CPB en PBL

16-02-2017 De politieke partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en het Bureau voor de Leefomgeving kregen na de persconferentie de mogelijkheid om te reageren om de publicatie. Alle grote partijen waren aanwezig, behalve de PVV en 50Plus die hun programma niet hebben laten doorberekenen.

CDA: Nederland moet belangen beter beschermen

16-02-2017 Het CDA pleit ervoor dat Nederland zijn eigen bedrijven beter beschermd tegen buitenlandse overnames. Het CDA: "Waar andere landen hun economische bescherming op orde hebben gebracht, is Nederland een te makkelijke prooi geworden voor ongewenste buitenlandse overnames. Dit leidt tot korte termijn winstbejag ten koste van werknemers in Nederland en grotere afhankelijkheid van het buitenland met de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s".

CDA investeert 2,1 miljard in defensie

15-02-2017 Vandaag maakt het CDA bekend fors te willen investeren in Defensie. De partij trekt hier de komende vier jaar meer dan 2 miljard voor uit. De helft daarvan, 1 miljard, is voor reparatie en herstel, om onder andere de basisgereedheid van onze krijgsmacht te versterken. De andere miljard is voor echte nieuwe investeringen. 

Peilingen d.d. 15/2

15-02-2017
In de huidige peilingen is het verwachte aantal zetels van de PVV gedaald naar 27. De PVV kiezer lijkt toch minder vertrouwen te hebben dan eerst dat de PVV zal gaan regeren. Dat is opvallend omdat PVV-Kamerlid Martin Bosma op 15 februari in een interview in het AD aan heeft gegeven dat de partij zich voorbereid op regeren, ondanks de uitsluiting door de meerderheid van de politieke partijen. 

Strijd voor meer werk en zekerheid

14-02-2017 Vandaag maakte het CBS nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt bekend: De werkloosheid daalt snel en steeds meer mensen komen weer aan de slag. Nederland kent de grootste banengroei in vijf jaar en het aantal mensen met een vast contract neemt toe.

Verkiezingsdebat RTL gaat toch door

14-02-2017 Het premiersdebat op 26 februari van RTL Nieuws gaat toch door. Dat meldt RTL nieuws in een verklaring. Het debat werd geschrapt omdat de VVD en de PVV weigerden deel te nemen, vanwege het besluit van RTL om toch vijf deelnemers uit te nodigen. Nu gaat het debat door zonder de VVD en PVV. De lijsttrekkers van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP zullen deelnemen aan het debat op 26 februari.

D66: 4,5 miljard investeren in onderwijs

13-02-2017 D66-leider Alexander Pechtold wil dat iedereen in Nederland het beste onderwijs krijgt. De leraar moet tijd en aandacht kunnen hebben voor elke leerling, zodat ieder kind een even grote kans heeft op een mooie toekomst. Om dat te bereiken wil D66 4,5 miljard euro investeren in het onderwijs.

Goed onderwijs & gelijke kansen voor iedereen

13-02-2017 In het kader van de verkiezingen maakt de PvdA op 13 januari bekend meer te willen investeren in onderwijs.

RTL schrapt premiersdebat na afzeggingen Rutte en Wilders

12-02-2017 Het premiersdebat van RTL Nieuws wordt afgezegd omdat zowel de PVV als de VVD zich heeft teruggetrokken. De partijen trekken zich terug omdat RTL Nieuws voor het debat meer dan vier partijen heeft uitgenodigd. Volgens Geert Wilders zijn er daarmee 'afspraken verbroken'.

 

AOW omhoog, eigen risico omlaag

10-02-2017 Het CDA kondigt aan dat zij de AOW-uitkering willen verhogen en het eigen risico omlaag willen halen naar 280 euro. Zo willen ze ouderen tegemoet komen. Voor de voorstellen wordt in het programma ruim twee miljard uitgetrokken. Het CDA presenteert 10 voorstellen voor solidariteit met ouderen.

Pimp de Krimp

10-02-2017 De PvdA presenteert op hun website hun plannen voor regio's buiten de randstad genaamd 'Pimp de Krimp'. De PvdA wil 100 miljoen voor een dekkend 5G-netwerk in krimpregio's, 100 miljoen voor OV in de regio en 100 miljoen voor een vitaliteitsfonds voor betere fysieke en digitale bereikbaarheid. Lodewijk Asscher zal 27 en 28 februari concrete voorstellen doen voor dit fonds bij zijn bezoek aan Westerbroek in de provincie Groningen.

Goed werk en zekerheid voor iedereen

10-02-2017 Op de website van de PvdA is een bericht gepubliceerd van Lodewijk Asscher (lijsttrekker PvdA en minister SZW) over werk en sociale zekerheid. Daarin worden ook de plannen van de PvdA uiteengezet. Asscher: "Gelukkig daalt de werkloosheid snel. Sinds het hoogtepunt van de crisis zijn er 200.000 mensen meer aan het werk gekomen. Maar we zijn nog niet tevreden. Nu Nederland er weer beter voor staat, is er weer ruimte om ons land echt vooruit te brengen."

Lobbyen na de verkiezingen? Blijf de media monitoren

09-02-2017 De invloed van lobbyisten is geen verkiezingsthema maar de aandacht ervoor is de afgelopen jaren fors toegenomen. Waar in de VS door president Trump werd aangekondigd 'to drain the swamp' om de invloed van lobbyisten in te perken, zijn die signalen in Nederland ver te zoeken. Belangenbehartiging is verankerd in de polder en de polder bestaat niet alleen uit grote werkgevers en industriëlen. Ondanks afnemende ledentallen hebben de vakbonden nog veel invloed. En ook de invloed van milieuorganisaties is groot, getuige de totstandkoming van het energieakkoord. Allemaal voorbeelden van belangenbehartiging en politieke lobby.

Make Europe great again

09-02-2017 Op 9 februari publiceerde fractievoorzitter Alexander Pechtold en woordvoerder Europa Kees Verhoeven van D66 een betoog over Europese samenwerking. Hierin benadrukken zij het belang van samenwerking als het gaat om militaire samenwerking, het vluchtelingenprobleem, economische problemen en werkgelegenheid.

UPDATE DUTCH ELECTIONS 2017

09-02-2017 Every week Public Matters publishes an English summary of Dutch Election highlights.

ChristenUnie investeert in het Noorden

08-02-2017 De ChristenUnie heeft onder de titel 'Geloof in het Noorden' een pakket maatregelen gepresenteerd om de infrastructuur, werkgelegenheid en kwaliteit van het onderwijs in het Noorden te verbeteren. Daarnaast willen ze van Groningen een voorloper maken op het gebied van duurzame energie, onder andere door afscheid te nemen van gaswinning.

Noordelijk Lijsttrekkersdebat

08-02-2017 Op 8 februari vond het eerste grote verkiezingsdebat plaats in het Provinciehuis van Groningen. Alle lijsttrekkers van de grote partijen waren aanwezig, met uitzondering van Rutte (VVD, ontving de Poolse premier) en Wilders (PVV, ging niet op de uitnodiging in). Onderwerpen waar de acht deelnemers over debatteerden waren energie/gaswinning, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheid/economie en de ontevreden kiezer. Het verkiezingsdebat kende geen overduidelijke winnaar en was verder een vriendelijk debat.

Het debat is terug te kijken via: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/173852/Kijk-terug-het-Noordelijk-Lijsttrekkersdebat
 

50Plus wil alleen in coalitie als AOW-leeftijd weer 65 wordt

08-02-2017 50Plus lijsttrekker Henk Krol zei in een interview op Radio 1 dat de partij niet aan de formatietafel zal gaan zitten als de AOW-leeftijd van 65 jaar niet op de onderhandelingstafel ligt.

Toezichthouders treden op tegen StemWijzer.nl

08-02-2017 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben de beheerder van StemWijzer.nl aangesproken op het gebruik van advertentiecookies en de beveiliging van deze site. Stemwijzer.nl heeft daarop de advertentiecookies direct verwijderd. Daarnaast heeft de AP Stemwijzer.nl dringend verzocht de beveiliging van de website tegen het licht te houden. Het invullen van gedetailleerde politieke voorkeuren mogen niet worden bewaard en vallen onder het Kiesgeheim.

Extra geld voor strijd tegen kanker

08-02-2017 D66 wil tientallen miljoenen euro’s extra uitgeven aan kankerbestrijding. Van het innovatiepotje van een miljard dat de partij in haar verkiezingsprogramma heeft vrijgemaakt, zou ieder jaar 50 miljoen naar de strijd tegen kanker moeten gaan. Op 8 januari presenteerde D66 het actieplan 'Investeer in kankerbestrijding'. 

'Nederland veranderen we met een nieuw belastingstelsel'

08-02-2017 Op de website van GroenLinks is een bericht gepubliceerd van GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver over zijn plannen voor een nieuw belastingstelsel. “Een groen, eerlijk en simpel belastingstelsel moet de basis vormen van een nieuw kabinet.” Dit zal Klaver woensdagavond (8/2) betogen tijdens de Meetup in De Oosterpoort in Groningen.
 

VVD manifest ouderenzorg

07-02-2017 Respectvolle en goede ouderenzorg moet normaal zijn in Nederland. De VVD wil de kwaliteit in de ouderenzorg blijven verbeteren en investeren in de ouderenzorg. Dit schrijft de VVD op 7 februari ter begeleiding van de presentatie van het manifest "Waardevolle ouderenzorg".

Tweede Kamer stemt voor het afschaffen van lijstverbindingen bij toekomstige verkiezingen

07-02-2017 De Tweede Kamer heeft dinsdag 7 februari gestemd voor het afschaffen van lijstverbindingen bij toekomstige verkiezingen. Partijen met een lijstverbinding maken meer kans op restzetels, omdat overgebleven stemmen onderling verdeeld worden. Bij de verkiezingen op 15 maart hebben de PvdA en GroenLinks een lijstverbinding, net als de ChristenUnie en de SGP. De nieuwe regels gelden pas bij de eerstvolgende verkiezingen, als tenminste ook de Eerste Kamer met deze wijziging van de Kieswet akkoord gaat.

Volkskrant komt met verkiezingscoalitie tool

07-02-2017 De Volkskrant heeft een coalitietool gelanceerd. Via de link onder dit bericht kan de tool worden bereikt. In de tool kun je een maximum van vijf partijen bij elkaar in de vergelijkbox zetten. Vervolgens zet de tool de partijen in verschillende combinaties op een rij met een stoplichtcodering (groen, oranje of rood) of de partijen wel of niet met elkaar willen of kunnen regeren. Als je op de combinaties drukt verschijnt er een korte toelichting.

Tweede Kamervoorzitter Arib wil stemmen binnen termijn van Kieswet geteld zien

06-02-2017 Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft laten weten dat de Kamer op 23 maart moet worden geïnstalleerd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft vorige week laten weten dat de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen komende maand met de hand moeten worden geteld in verband met het gevaar op beïnvloeding van de verkiezingsuitslag. De Kiesraad waarschuwde daarom dat de uitslag in dat geval niet binnen de verwachte vijf dagen kan worden vastgesteld. Kamervoorzitter Arib reageerde dat de stemmentellers desnoods in de avonden en het weekend moeten doortellen, want de termijn van de vaststelling van de uitslag en de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer is bij Koninklijk Besluit is vastgesteld. Arib: "De Kiesraad moet gewoon aan de slag en alles op alles zetten om de uitslag op tijd vast te stellen".

Deze 28 partijen staan op het stembiljet

06-02-2017 De Kiesraad heeft het definitieve aantal partijen vastgesteld dat aan de kiesdrempel heeft voldaan en daarmee recht hebben om op het stembiljet te komen staan. Om dit recht te verkrijgen moest een waarborgsom van 11.250 euro worden betaald en moesten er voldoende ondersteuningverklaringen worden verzameld. Van de 31 partijen die afgelopen week nog kans hadden op een definitieve plek op het stembiljet zijn er nog drie partijen afgevallen die niet hadden voldaan aan de waarborgsom. In totaal staan er 28 partijen op het stembiljet, waarvan 16 in alle kieskringen in Nederland.

Stemwijzer vanaf 6 februari te gebruiken

03-02-2017 De nieuwe StemWijzer is vanaf maandag 6 februari online. De traditioneel meest gebruikte stemhulp van Nederland wordt in gebruik genomen door de lijsttrekkers die de wijzer als eersten zullen invullen.

Debat met minister Plasterk (BZK) over hacken en verkiezingen

03-02-2017 Het Kamerlid Kees Verhoeven (D66) heeft verzocht om een algemeen overleg in te plannen over de berichten dat de software die wordt gebruikt bij het tellen van de stemmen niet veilig zou zijn. De software zou volgens verschillende veiligheidsexperts 'zo lek als een mandje zijn'. Politieke partijen maken zich zorgen en willen de minister van Binnenlandse Zaken bevragen over de kwestie.

Bekendmaking programma NOS debat

02-02-2017 De NOS heeft het programma van het televisiedebat van 14 maart bekend gemaakt. Door middel van een loting is bepaald welke partijen in het debat tegenover elkaar komen te staan. Eerst gaan GroenLinks en het CDA met elkaar in discussie. Daarna treden D66 en SP tegen elkaar in het strijdperk. Het derde debat gaat tussen de ChristenUnie en de VVD en het vierde tussen de PvdA en de PVV. In een tweede ronde zijn er nog vier andere een-op-een-debatten. Dan discussiëren achtereenvolgens CDA en D66, SP en PvdA, VVD en GroenLinks en PVV en ChristenUnie met elkaar. Alle acht partijen mogen één keer een thema aandragen.

Peilingen

02-02-2017 Het meest opvallende aan de peilingen is dat het zetelaantal van de VVD gelijk is gebleven. Het lijkt erop dat het vertrek van Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de VVD. 

GroenLinks wil gaswinning fors omlaag

01-02-2017 Volgend jaar moet de gaswinning in Groningen omlaag naar 18 miljard kuub en de komende kabinetsperiode moet de gaswinning verder omlaag naar 12 miljard kuub. Dat plan presenteert Jesse Klaver op 1 februari.

Websites politieke partijen kwetsbaar voor hackers

01-02-2017 In navolging van eerdere berichtgeving over het mogelijke hacken van verkiezingsuitslagen, zijn nu ook politieke partijen aan de beurt. Veiligheidsexperts hebben tegen NRC gezegd dat politieke partijen te weinig doen om hun websites te beveiligen. Hierdoor lopen ze het risico slachtoffer te worden van hacks. Hierdoor is het mogelijk om inloggegevens te onderscheppen van partijleden of valse informatie te verspreiden. Specifiek worden de PvdA, PVV, VVD, GroenLinks, SGP en CDA genoemd.

Telefoon uit tegen de stress

01-02-2017 Lijsttrekker Asscher van de PvdA wil dat Nederlandse werknemers -na werktijd- het recht op onbereikbaarheid krijgen.

Uitslag verkiezingen moet boven alle twijfel verheven zijn

01-02-2017 Er mag geen enkele schaduw boven de uitslag van de komende Tweede Kamer verkiezingen hangen. Daarom wordt de programmatuur van de Kiesraad uit voorzorg niet gebruikt bij deze verkiezingen. Dat staat in een brief die minister Plasterk op 1 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Pact ChristenUnie, CDA en SP over 'waardig ouder worden'

31-01-2017 ChristenUnie, CDA en SP vinden dat de ouderenzorg beter moet worden geregeld, voordat er verdere besluiten worden genomen over 'het voltooid leven'. Onder de kop 'Waardig ouder worden' hebben de drie partijen nu een pact gesloten. Ze komen met voorstellen om de positie van ouderen te verbeteren.

Verkiezingsuitslag eenvoudig te hacken

31-01-2017 RTL Nieuws bericht dat de software die wordt gebruikt om de stemmen te tellen bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland een gebrekkige beveiliging heeft. Volgens een ethisch hacker en hoogleraar Systems & Network Security aan de Vrije Universiteit Amsterdam is de beveiliging 'zo lek als een mandje'. Het zou volgens de veiligheidsexperts te makkelijk zijn voor mogelijk buitenlandse hackers om de uitslag te wijzigen of te beïnvloeden.
 

Kieslijst verkiezingen 2017

31-01-2017 In totaal hebben 31 partijen genoeg steun om op de kieslijst te komen. Vrijdag 3 februari maakt de Kiesraad in een openbare hoorzitting officieel bekend welke partijen op het stembiljet komen te staan.

DNB wensenlijst nieuw kabinet

30-01-2017 De economie groeit dit jaar opnieuw in een krachtig tempo en houdt daarmee de opgaande lijn van de laatste jaren vast. De binnenlandse bestedingen blijven de voornaamste groeimotor. De meeste bedrijven staan er goed voor en het consumentenvertrouwen ligt op een historisch hoog niveau. De groei van het binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3% en gaat in 2018 naar een nog steeds solide 1,7%. De arbeidsmarkt verrast in positieve zin, vooral vorig jaar, met een opvallend grote daling van de werkloosheid. De inflatie loopt flink op, naar 1,4% dit jaar en 1,3% in 2018. Evenwichtige overheidsfinanciën komen dit jaar in zicht. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag zijn gepubliceerd.

PvdA zorgplan

28-01-2017 De PvdA begint zaterdagmiddag 28 januari in Utrecht haar verkiezingscampagne met de presentatie van het pact 'Goede zorg voor iedereen'. De PvdA wil o.a. het eigen risico afschaffen en de concurrentie tussen zorgverzekeraars beperken. Medisch specialisten zouden allemaal in loondienst moeten werken en de macht van de farmaceutische industrie zou moeten worden ingeperkt en medicijnen goedkoper gemaakt worden.

AOW: leeftijd omlaag, uitkering omhoog

28-01-2017 ´Het is gelukt. Vandaag hebben de afdelingen van de SP ingestemd met een stevige aanscherping van ons verkiezingsprogramma. We hebben de ruimte gevonden om de AOW-leeftijd na de verkiezingen van 15 maart te verlagen naar 65 jaar en om de hoogte van de AOW-uitkering met 10% te verhogen. En dat is heel goed nieuws.´ Dat schrijft SP lijsttrekker Emile Roemer op 28 januari in een nieuwsbericht.

D66 verkiezingscongres en toespraak Pechtold

28-01-2017 Op 28 januari vond het D66-verkiezingscongres plaats. Er vonden toespraken plaats van partijprominenten en inhoudelijke sessies over het partijprogramma in aanloop naar de verkiezingen. De fractie-leider Alexander Pechtold sprak het congres toe. Hierin presenteerde hij de zes 'Afspraken met Nederland'. De afspraken betreffen verkiezingsbeloftes over onderwijs, werklasten, gezondheidszorg, vluchtelingen, klimaatverandering en de EU.

Pechtold: “Werktax tien miljard omlaag in volgend kabinet”

28-01-2017 D66-leider Alexander Pechtold stelt voor om de belasting op arbeid met 10 miljard euro te verlagen in de volgende kabinetsperiode. De Democraat vindt dat de trend van de kabinetten-Rutte om de belastingen te verhogen gekeerd moet worden, zodat werken meer gaat lonen en de economie structureel sterker wordt.

Breder draagvlak Klimaatwet

27-01-2017 Op 27 januari stuurde GroenLinks fractievoorzitter Klaver een brief over de Klimaatwet naar de Tweede Kamer. Klaver geeft aan dat n.a.v. het vertrek uit de Kamer van het PvdA Kamerlid Samsom, zijn plaats als tweede initiatiefnemer van de Klimaatwet zal worden overgenomen door het lid Kuiken. Daarnaast wordt het wetsvoorstel medeondertekend door de leden Roemer (SP), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (CU).

Minister Van der Steur (VenJ) stapt op

26-01-2017 Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie stapt op. Dat heeft de minister op 26 januari bekend gemaakt na het debat met de Tweede Kamer over de 'bonnetjes-affaire'. De minister beweerd de Kamer niet verkeerd te hebben geïnformeerd, maar zal toch zijn ontslag aanbieden aan de Koning in verband met de vertrouwensbreuk die in ontstaan met het parlement.

Peilingen d.d. 16/1

16-01-2017 Ten opzichte van de peilingen van 3 januari is CDA één zetel gestegen. De PVV is nog steeds de grootste partij in de voorspellingen met 33 zetels. De PVV heeft momenteel 9 zetels meer in de peilingen dan de VVD, de tweede partij in de peilingen. Afgelopen weekend hielden de PvdA, het CDA, de SP en de SGP een verkiezingscongres, maar dit heeft op dit moment niet geleid tot grote wijzigingen in de peilingen.

 

PvdA stelt kandidatenlijst ongewijzigd vast

15-01-2017 Tijdens de 2e dag van het PvdA verkiezingscongres is op 15 januari de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen ongewijzigd vastgesteld.

Verkiezingscongressen

14-01-2017 Zaterdag 14 januari hielden diverse partijen een verkiezingscongres. Enkele nieuwtjes op een rij.

PVV kandidatenlijst

06-01-2017 Op 6 januari presenteerde de PVV de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 15 maart. De huidige fractieleden -met uitzondering van Reinette Klever die stopt als Kamerlid- staan bij de eerste 13.

GroenLinks kandidatenlijst gewijzigd

15-12-2016 De kandidatenlijst die GroenLinks op 20 november in concept presenteerde is op 15 december vastgesteld. Belangrijkste wijziging is dat huidig Kamerlid Van Tongeren die eerder niet op een verkiesbare plaats stond succesvol actie heeft gevoerd en nu definitief op plaats 6 staat.

VVD kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld

10-12-2016 Het Landelijk Bestuursoverleg (LBO) van de VVD heeft de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. De volgorde van de lijst is niet gewijzigd ten opzichte van de advieslijst die eerder gepubliceerd is.

D66 definitieve kandidatenlijst Tweede Kamer

23-11-2016 De definitieve volgorde van de lijst met D66-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is bekend. De volgorde van de kandidaten is bepaald door de leden van D66. Alle leden konden hun stem uitbrengen via e-voting. De grootste stijger is Wouter Koolmees, van de 5e naar de 3e plek is gestegen. Hij wisselt van plek met Ingrid van Engelshoven, nog steeds de hoogste nieuwkomer. Ook Vera Bergkamp, Paul van Meenen en Salima Belhaj staan nu een plaats hoger. D66-leider Alexander Pechtold: “Ik ben heel trots op onze kandidaat-Tweede Kamerleden. Deze mensen zijn vol ambitie, ieder op z’n eigen terrein, ze staan voor politiek van vrijheid en verbondenheid en willen zich met hart en ziel inzetten voor kansen voor iedereen.”

CDA kandidatenlijst Tweede Kamer vastgesteld

14-11-2016 De leden van het CDA hebben tijdens het partijcongres op 12 november jl. in Veghel de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld.

Alle dertien huidige Tweede Kamerleden staan op verkiesbare plaatsen. Sybrand Buma was al eerder verkozen als lijsttrekker. Het CDA heeft ervoor gekozen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart te werken met zogenoemde staartlijsten. Dit houdt in dat de plekken 46 t/m 50 op de kandidatenlijst per kieskring kunnen verschillen.

50PLUS kandidatenlijst Tweede Kamer

14-11-2016 50PLUS heeft vandaag, op maandag 14 november, de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gepresenteerd. 50PLUS wordt aangevoerd door lijsttrekker Henk Krol. Léonie Sazias staat op de tweede plaats. Op nummer 3 staat Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KVNG). De vierde plek wordt ingenomen door Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV. Gerrit Jan Pieter van Otterloo, voorheen Kamerlid voor de PvdA, neemt de vijfde plaats in.

SGP conceptverkiezingsprogramma Stem voor het leven

04-11-2016 SGP heeft vandaag, op vrijdag 4 november, het conceptverkiezingsprogramma 'Stem voor het leven' voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gepresenteerd. Speerpunten van de partij zijn het beschermen van leven dat kwetsbaar is, ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen leven en bijdragen aan het samenleven, in Nederland en in de wereld.

PvdD concept-verkiezingsprogramma 'Plan B'

31-10-2016 De Partij voor de Dieren heeft het conceptverkiezingsprogramma "Plan B" voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gepresenteerd. Het verkiezingsprogramma is gebaseerd op de vier beginselen: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijk verantwoordelijkheid en presenteert een planeetbrede visie, aldus de partij.

PvdA concept-verkiezingsprogramma “Een verbonden samenleving”

24-10-2016 Op 24 oktober presenteerde de PvdA het concept-verkiezingsprogramma “Een verbonden samenleving” voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Tijdens het congres op 14 januari stelt de PvdA het verkiezingsprogramma definitief vast.

ChristenUnie presenteert kandidatenlijst Tweede Kamer

18-10-2016 Vandaag presenteert de ChristenUnie de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 
De ChristenUnie-lijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Gert-Jan Segers. De huidige Tweede Kamerleden Carola Schouten , Joël Voordewind, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins staan respectievelijk op de tweede tot de vijfde plek. De rest van de top 10 wordt gevormd door nieuwkomers. 

VVD presenteert conceptverkiezingsprogramma: Zeker Nederland

07-10-2016 Vandaag, vrijdag 7 oktober, heeft de VVD haar conceptverkiezingsprogramma voor de nieuwe kabinetsperiode 2017-2021 gepresenteerd. Het programma is getiteld 'Zeker Nederland'. "Mijn ambitie van de afgelopen jaren was het land sterker uit een zware crisis krijgen. Mijn ambitie voor de volgende vier jaar is dat we daar allemaal de vruchten van plukken", aldus Rutte.

GroenLinks Concept-verkiezingsprogramma: 'Tijd voor verandering'

06-09-2016 Dinsdagavond 6 september presenteerde GroenLinks bijgaand concept-verkiezingsprogramma 'Tijd voor verandering'. Volgens GroenLinks regeert al dertig jaar het economisme. Korte termijn economische belangen gaan boven welzijn, milieu en gezondheid. "Al dertig jaar zegt de politiek dat het niet anders kan. Dat we de lonen moeten matigen, dat we moeten bezuinigen op zorg en sociale zekerheid, dat we de belastingen moeten verlagen voor bedrijven en de mensen met de hoogste inkomens. Al dertig jaar neemt de ongelijkheid toe en maken steeds meer mensen zich zorgen om de toekomst van hun kinderen. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor nieuw optimisme."

InfoMatters App

02-05-2016 Met de nieuwe InfoMatters-app heeft u nog gemakkelijker toegang tot uw eigen InfoMatters informatie. De app is gratis te downloaden via de App Store en Play Store door te klikken op één van onderstaande links:

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »