Public affairs & lobby

Public affairs is een discipline die zich bezighoudt met het opbouwen en onderhouden van relaties tussen organisaties en stakeholders. Denk hierbij aan overheden, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en de media. Het doel van een public affairs bureau is om de belangen van een organisatie te helpen behartigen en invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van één of meerdere stakeholders.

Het belang van een proactieve en systematische public affairs en lobby-aanpak

Politieke en ambtelijke besluiten hebben impact op bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van een onderneming, reputatie van een bestuurder of op de ambitie van een brancheorganisatie. Daarom wilt u een bijdrage leveren aan de totstandkoming van beleid. Dat doet u met een proactieve en systematische public affairs en lobby-aanpak. Investeren in public affairs is instrumenteel aan het behalen van uw beleidsdoelstellingen, en is daarmee in het belang van uw onderneming, branchevereniging, NGO of overheidsorganisatie. De verwevenheid tussen bestuurslagen is sterker dan ooit en ook daarom is het van belang om te weten waar je in Den Haag, Brussel, gemeente of provincie moet zijn. Of op meerdere bestuurslagen tegelijk actief moet zijn.

Public affairs en lobby zijn onderdeel van overall bedrijfsvoering

Investeren in public affairs en het managen van (overheids)relaties, is in Nederland een blijvend deel geworden van de overall bedrijfsvoering. Bestuurders, bedrijven en ook maatschappelijke organisaties en NGO’s zijn meer dan ooit intrinsiek gemotiveerd hun relatie met politiek en stakeholders managen.

Ook bij het politiek behartigen van belangen gelden economische principes: je ambieert als organisatie een onderscheidende en stevige(re) positie dan je concurrent. Dit betekent dat ook belangenbehartigers met elkaar concurreren om invloed en de aandacht van beleidsmakers. Niet alleen bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties investeren in public affairs en dit Haagse en/of Brusselse profiel. Het laatste decennium is tevens een sterke toename waarneembaar van overheden die public affairs adviseurs betrekken bij de positionering van hun organisatie in de beleidsarena. Zo bekwamen veel gemeenten en provincies zich in het doelgericht en systematisch beïnvloeden van medeoverheden.

Verkleinen afstand tussen beleidsmakers en bedrijfsleven

Het lobby- en public affairs vakgebied in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Niet alleen bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties en overheden investeren in public affairs. Bij het verkrijgen van aandacht van de beleidsmaker moet je je onderscheiden met meer dan de boodschap alleen. Bij het managen van de omgevingsrelaties gelden een aantal algemene principes. Vertel op het juiste moment wat je doet, deel, wees transparant en verantwoord je. Dat is precies wat organisaties doen door doelgericht te investeren in hun politieke verantwoordelijkheid. Dit brengt de belangen van beleidsmakers enerzijds en belangenbehartigers anderzijds samen, versterkt het onderlinge begrip en vertrouwen en verbreedt draagvlak voor beleid.

Wij werken vóór organisaties en bovenal mét mensen

Al meer dan twintig jaar streeft Public Matters ernaar om een bijdrage te leveren aan het public affairs vak en aan een duurzame relatie tussen de overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en NGO’s. In onze adviespraktijk werken wij vóór organisaties en bovenal mét mensen; van ondernemers tot bestuurders, van public affairs managers tot beleidsmakers, en vele anderen. Zij staan centraal in ons werk. Met meer dan dertig public affairs adviseurs vanuit verschillende achtergronden bieden wij slagkracht en expertise om organisaties te ondersteunen in het overbruggen van de afstand tussen beleidsmakers en belangenbehartigers.

Invloed uitoefenen op beleid in het belang van uw organisatie en de maatschappij

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienst Public affairs & lobby? Neem contact met ons op.