Digital public affairs

Uw public affairs activiteiten versterken door de inzet van digitale communicatiemiddelen?

De adviezen van Public Matters zijn primair gericht op het beïnvloeden van percepties van relevante stakeholders en besluitvorming in de politiek-maatschappelijke arena. Naast traditionele media spelen digitale communicatiemiddelen – zoals sociale media, websites, video’s en infographics – een cruciale rol.

Vooral sociale media zoals LinkedIn, X (voorheen Twitter) en Instagram zijn essentieel voor effectieve communicatie en engagement met diverse doelgroepen. Bovendien ontstaan er voortdurend nieuwe platforms die de manier waarop informatie wordt verspreid en geconsumeerd veranderen. Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het strategisch inzetten van deze platforms is cruciaal voor een succesvolle public affairs strategie. Daarom is dit vaak een integraal onderdeel van ons strategisch public affairs advies.

Voorbeelden van hoe wij onze cliënten adviseren op het gebied van digital public affairs:

  • Social media campagne: het beïnvloeden van percepties van relevante stakeholders door het communiceren van gerichte boodschappen via platforms zoals X en LinkedIn.
  • Political sentiment scan: het bepalen van het politieke en maatschappelijke sentiment ten aanzien van een specifiek issue met behulp van social media monitoring tools.
  • Public affairs scan: beoordelen of een website public affairs-proof is. Hoe makkelijk is relevante content vindbaar? Komt de content overeen met de geformuleerde public affairs boodschappen en doelstellingen?
  • Video’s / infographics: inzet van deze digitale communicatiemiddelen om issues en posities op een heldere en toegankelijke manier te communiceren.
  • Online stakeholdermanagement: snel inzicht verkrijgen in welke relevante stakeholders een debat of issue domineren, wat de online discussies zijn en welke key opinion leaders en influencers daar invloed op uitoefenen.
  • Crisiscommunicatie: actief meten en bijsturen van sentiment rondom uw organisatie of issue tijdens een crisis.

De inzet van digitale communicatiemiddelen is vaak een integraal onderdeel van ons strategisch public affairs advies.

"Sociale media zijn essentieel voor effectieve communicatie en engagement met diverse doelgroepen."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.