Nieuws

UNICEF wil het kind centraal in nieuw beleid

17-01-2024

Ieder jaar ondersteunt Public Matters een aantal organisaties pro bono, omdat wij van mening zijn dat iedere organisatie een kans verdient om haar stem te laten horen – om mee te doen in het democratische besluitvormingsproces. Dit geldt niet alleen voor organisaties die hier voldoende middelen voor hebben, maar voor alle organisaties met een maatschappelijk belang. In dat kader ondersteunen wij sinds enige tijd UNICEF, dat zich in Nederland inzet voor de rechten van kinderen.

UNICEF werkt samen met de overheid en andere organisaties aan urgente thema’s zoals de opvang van vluchtelingenkinderen, mentaal welzijn en goede voeding, om de levensomstandigheden van (kwetsbare) kinderen in Nederland te verbeteren. Public Matters ondersteunt UNICEF onder andere door mee te kijken op bestaande lobby- strategieën en documenten en ad hoc te adviseren op lopende concrete lobbydossiers. Met onze ervaring en expertise dragen we zo bij aan het realiseren van de lobbydoelstellingen van UNICEF in Nederland.

Opvang van asielkinderen

Eén van de concrete dossiers die momenteel spelen is de opvang van asielkinderen, waaronder de zogeheten ‘spreidingswet’. Vorig jaar al riep UNICEF, samen met de Werkgroep Kind in azc – beleidsmakers op om regie en toezicht op de fysieke, sociale en mentale veiligheid van kinderen mee te nemen in deze wet. Het is voor kinderen immers van groot belang dat zij gedurende hun asielprocedure bijvoorbeeld op dezelfde plek verblijven, geplaatst worden in de buurt van een school en toegang hebben tot goede begeleiding en voorzieningen. Daarvoor zet UNICEF zich in op dit dossier.

Visie op de jeugd in regeerakkoord

Daarnaast roept UNICEF politieke partijen en de aanstaande nieuwe regering op om in het regeerakkoord duidelijk aan te geven wat haar visie is op het opgroeien en de ontwikkeling van de jeugd en wat de verantwoordelijkheid van de overheid daarbij is. Deze oproep is gebaseerd op de erkenning dat de overheid een cruciale rol speelt in het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, conform het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF benadrukt dat een holistische visie op jeugd essentieel is te midden van uitdagingen zoals digitalisering, jeugdzorg, armoede, en klimaatverandering. Deze visie zou ervoor moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich erkend, gehoord en betrokken voelen, en dat hun rechten en welzijn centraal staan in beleidsvorming. Zo zet UNICEF zich in voor duurzaam en toekomstgericht beleid.

Pro bono advies door Public Matters

Public Matters adviseert organisaties over hoe zij een positie kunnen verwerven in het politieke, publieke of bestuurlijke krachtenveld, en vindt het belangrijk dat professionele belangenbehartiging niet alleen voorbehouden is aan bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties of (semi)overheden. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid staan wij daarom jaarlijks verschillende maatschappelijke organisaties bij met pro bono advisering.

Ook in 2024 bieden wij weer pro bono advies en ondersteuning aan. De inzet van de expertise van onze adviseurs voor maatschappelijke belangen is een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. Ondersteuning kan bij een breed scala aan vragen worden ingezet. Het kan bijvoorbeeld gaan om advies over public affairs en lobbywerkzaamheden, strategische communicatie, stakeholder management, krachtenveldanalyses & reputatieonderzoek of trainingen en workshops.

Interesse? Neem gerust contact op met Evi Sonnemans of Valérie Mendes de León.

"Ook financieel minder daadkrachtige organisaties die een maatschappelijk belang nastreven en een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken ondersteunen wij graag."

Paul Schrama

Senior Account Executive

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.