Werving, interim, coaching & advies

Klankbord en sparring partner

De adviseurs van Public Matters werken als klankbord en sparring partner voor bestuurders en directieleden die geconfronteerd worden met complexe maatschappelijke uitdagingen. Vanuit hun expertise en praktijkervaring als lobbyist of communicatieprofessional worden trainingen gegeven over politieke besluitvorming, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en public affairs. Onze begeleiding is gericht op het ontwikkelen en intern structureren van de belangenbehartiging. Dit doen we onder andere door persoonlijke coaching trajecten voor (beginnende) public affairs professionals.

Organisatieadvies en -onderzoek voor public affairs

Voor organisatieadvies en -onderzoek op het gebied van public affairs bent u bij Public Matters aan het juiste adres. Denk daarbij aan vragen als:

  • Hoe richt u een nieuw op te zetten public affairs-afdeling in, waar bevindt deze zich in uw organisatie en aan wie legt de pa-adviseur verantwoording af?
  • Hoe ziet een ‘public affairs-winning team’ eruit en welke competenties heeft de lobbyist van uw organisatie in huis?
  • Hoe worden de informatiestromen binnen uw organisatie efficiënter gestroomlijnd en effectiever ingezet?
  • Hoe kijken politiek-ambtelijke stakeholders aan tegen uw organisatie, wat zijn hun verwachtingen van uw organisatie & voldoet u daaraan en hoe stelt u uw license to operate veilig?

Ondersteuning en advies over werving en selectie

De public affairs arbeidsmarkt is zeer specifiek. Inhoudelijke kennis, skillsets en expertise uit aanpalende vakgebieden laten zich doorgaans niet één-op-één vertalen naar een effectieve public affairs professional. Welke ervaring is voor welke public affairs rol relevant? Wat moet een potentiële kandidaat minimaal in huis hebben om met de juiste begeleiding aan de slag te kunnen in uw public affairs afdeling? Organisaties vinden het doorgaans prettig als een ervaren professional met ervaring en netwerk in het vak meekijkt op het wervings-/selectie proces. Public Matters heeft zicht op de arbeidsmarkt voor pa-professionals en weet wat er nodig is om te slagen in het vak. Onze adviseurs hebben ervaring met:

  • Van het vaststellen van het juiste profiel voor de rol
  • Adviseren over de vacature(tekst)
  • Effectief werven en de inzet van het eigen netwerk
  • Adviseren over/voeren van sollicitatiegesprekken
  • Selectie op basis van specifieke vakinhoudelijke skills en ervaring
  • Het organiseren van een effectief inwerktraject voor nieuwe pa-medewerkers

Tijdelijke, intensieve ondersteuning

De adviseurs van Public Matters zijn beschikbaar om op interim basis de public affairs of strategische communicatie capaciteit van een organisatie te versterken. Dit kan in de vorm van een kwartiermaker, sherpa of in een crisissituatie. Public Matters voorziet hierin niet alleen in een ‘blik van buiten’, maar ook vele jaren aan hands-on ervaring van ervaren lobbyisten en communicatieprofessionals bij beursgenoteerde bedrijven, brancheverenigingen en politieke partijen.

Coaching en tijdelijke ondersteuning ter versterking van uw public affairs en lobbyactiviteiten.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.