Trainingen & workshops

Wilt u uw team beter in staat stellen om samen te werken met stakeholders?

Wilt u de politieke sensitiviteit van uw organisatie verhogen of kennis vergroten over beleidsbeïnvloeding? Of bent u voor uzelf op zoek naar een klankbord dat u helpt te navigeren in de complexe bestuurlijke omgeving?

Public Matters ontwikkelt en verzorgt trainingen op maat, workshops en leerprogramma’s die raken aan het brede vak van public affairs, politieke communicatie en persoonlijke effectiviteit. De werkwijze van Public Matters kenmerkt zich door professionaliteit, betrokkenheid en enthousiasme voor het vak. Ervaren trainers maken gebruik van actueel opgebouwde praktijkkennis en putten uit eerder opgedane werkervaring in de politiek, het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties.

Kennis en competenties

Na afloop van een training, workshop of leerprogramma beschikken deelnemers over één of meerdere van de volgende kennis en competenties:

  • Inzicht in de formele en informele werking van de besluitvormingsprocedures en politiek/ambtelijke structuren op lokaal, nationaal en/of Europees niveau.
  • Inzicht in het krachtenveld en kennis van de basics van stakeholder- en omgevingsmanagement: hoe werk je samen en genereer je draagvlak?
  • Kennis van concrete tools, tips & tricks voor de ontwikkeling van een uniforme, integrale en planmatige strategische Public Affairs aanpak.
  • Praktische skills en vaardigheden t.b.v. overtuigen, het creëren van draagvlak en samenwerking.
  • Inzicht in effectieve politieke communicatie: de kracht van media, taal, argumenten en framing.
  • Ervaring met de integratie van social media in public affairs- en lobbycampagnes.

Het vergroten van uw kennis en het ontwikkelen van uw competenties.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.