Reputatiemanagement

Een goede relatie met uw stakeholders

In deze tijd is het belangrijk om na te denken over de positie binnen de maatschappij. Bijna iedere organisatie doet tegenwoordig aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is ook van belang om constant te werken aan een goede relatie met stakeholders die worden geraakt door uw (bedrijfs-)activiteiten. Daarom wordt reputatiemanagement ook wel aangeduid als stakeholder management.

Wat kan Public Matters u bieden op dit vlak?

De adviseurs van Public Matters kunnen u door hun ervaring bij onder andere (beursgenoteerde) bedrijven, brancheverenigingen en politieke partijen onder andere ondersteunen op de volgende manieren:

  • Onderzoeken van uw reputatie: onderzoeken wat de perceptie is van politieke en ambtelijke stakeholders ten aanzien van uw organisatie, sector of issue.
  • Monitoren (politieke) sentiment: op sociale media, waarbij ook het sentiment gemeten en wordt geduid.
  • Opzetten stakeholderanalyse: in kaart brengen van de posities van stakeholders ten aanzien van issues (posities en invloed).
  • Managen contact met stakeholders: door middel van toenadering via social media en het opzetten van een dialoog.
  • Opbouwen maatschappelijk profiel: door te bepalen waarmee de organisatie wel en niet actief naar buiten treedt.

Waarom kiezen voor Public Matters?

Public Matters ondersteunt cliënten door middel van een geïntegreerde aanpak. Kennis van de verschillende disciplines van public affairs maakt dat onze adviseurs breed ontwikkeld zijn en goed zicht hebben op politiek en maatschappelijk sentiment. En onze adviseurs weten wat ze moeten doen om de reputatie van uw organisatie op een duurzame manier te verbeteren en in stand te houden.

Wat valt er onder reputatiemanagement?

Onze adviseurs bieden u begeleiding wanneer u reputatieschade lijdt. Zo helpen we om de situatie inzichtelijk te krijgen en daar vervolgens op een professionele manier op te reageren. Het eerste doel is dan uiteraard om de schade zo veel mogelijk te beperken. Vervolgens helpen we u om de schade zo goed mogelijk te herstellen en herhaling te voorkomen. Bij een crisissituatie kunnen we ook crisiscommunicatie inzetten.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.