Nieuws

Jong en lobbyist: in gesprek met JongPIT

21-09-2023

In een tijd waarin maatschappelijke uitdagingen zich continu aandienen, mengen jongeren zich in het publieke debat om de belangen van hun generatie te vertegenwoordigen. Wat zijn hun drijfveren, hoe gaan ze te werk en hoe is het om jong en belangenbehartiger te zijn? In het derde deel van de interviewserie “Jong en lobbyist: een nieuwe generatie toekomstbepalers,” spraken collega Valérie Mendes de León en oud-Trainee Jesse van der Genugten met Maurits de Haan, coördinator zorg bij JongPIT.

JongPIT is een platform voor en door jongeren met een chronische of psychische aandoening. Het platform is ontstaan om jongeren met een chronische aandoening met elkaar te verbinden, perspectief te bieden en de maatschappij en politiek te informeren over de mogelijkheden voor jongeren met een chronische beperking. Bijvoorbeeld door te pleiten voor inclusiever onderwijs en meer passende zorg. JongPIT agendeert problemen waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen en behartigt de belangen van de achterban. Daarnaast is JongPIT ook een platform waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en lessen kunnen uitwisselen.

Een systeembenadering

Hoewel er aan belangenorganisaties voor mensen met aandoeningen in Nederland geen gebrek is, weet JongPIT zich duidelijk te onderscheiden. “Nederland kent veel verschillende patiëntenverenigingen, die vaak ook wel iets voor jongeren doen. Echter bestaan deze organisaties niet specifiek voor jongeren,” stelt Maurits.

Maurits de Haan (19) is binnen de organisatie zowel coördinator zorg als lid van het team onderwijs. Hij begon als teamlid onderwijs, gedreven door zijn eigen ervaringen en ideeën hoe het binnen dit veld beter kan. De complexiteit van de zorgsector en de grote potentiële impact die hier te maken is, spraken hem zo aan dat hij zich ook op dit thema is gaan inzetten voor de belangen van jongeren met een chronische aandoening.

De specifieke focus op jongeren is waardevol, omdat veel van de problemen waar jongeren mee kampen de grenzen van aandoeningen overschrijden. “Veel problemen van jongeren met een chronische aandoening hebben een impact op alle jongeren met een chronische aandoening, ongeacht de aandoening.” JongPIT hanteert een systeembenadering, want oplossingen komen niet door in silo’s te denken, maar door naar overkoepelende oplossingen te zoeken. Hun belangrijkste pijlers zijn om maatwerk en flexibiliteit binnen heersend beleid te integreren. “Veel organisaties vinden het best moeilijk om buiten de kaders die gesteld zijn te denken om tot oplossingen te komen,” stelt Maurits. “Vaak zijn oplossingen dichtbij en ook nog eens mogelijk, maar vanwege een gebrek aan flexibiliteit en maatwerk ontbreekt het nog te vaak aan een persoonsgerichte benadering.”

Oplossingen uit eigen ervaringen

Het netwerk van JongPIT bestaat uit ongeveer 400 jongeren, die een bijdrage leveren door hun ideeën en ervaringen in te brengen. Deze inbreng is de basis voor JongPIT om tot beleidsoplossingen te komen. De inbreng van het netwerk heeft bijvoorbeeld problemen bij de overgang van een kinderarts naar een volwassenenbehandelaar aan weten te kaarten, waarbij is meegewerkt aan oplossingen. “Vroeger liep dit niet soepel en raakten jongeren uit het zicht,” aldus Maurits. “Met veel partners in het veld hebben wij vervolgens een kwaliteitsstandaard opgesteld, met handvatten voor zowel patiënten als behandelaars.”

Niet alleen voor, maar ook door jongeren

Hoewel Maurits merkt dat jongerenparticipatie toeneemt en JongPIT in toenemende mate wordt benaderd en betrokken, kan jongerenparticipatie alsnog hem beter. “Vaak worden jongeren betrokken aan de voorkant, in de agendering, en aan het einde, als beleid al af is.” Volgens Maurits zou het beter zijn om jongeren tijdens het hele proces een plek aan tafel te geven, aan iedere tafel. Dus niet alleen bij beleidsmakers op ministeries, maar ook bij politici, om de rol te waarborgen. Zo geef je jongeren de kans om beleid dat voor hen wordt ontwikkeld op tijd bij te laten sturen. “Op die manier krijg je niet alleen beleid voor jongeren, maar ook door jongeren.”

"Volgens Maurits zou het beter zijn om jongeren tijdens het hele proces een plek aan tafel te geven, aan iedere tafel."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.