Nieuws

Jong en Lobbyist: in gesprek met de Nationale Jeugdraad (NJR)

20-06-2023

In een tijd waarin maatschappelijke uitdagingen zich continu aandienen, mengen jongeren zich in het publieke debat om de belangen van hun generatie te vertegenwoordigen. Om inzicht te krijgen in hun ervaringen, drijfveren en werkwijze, spreekt Public Matters met meerdere jonge lobbyisten. In het eerste deel van de interviewserie “Jong en lobbyist: een nieuwe generatie toekomstbepalers”, spreken collega’s Valérie Mendes de León en Jesse van der Genugten met Kimberley Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) en het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De NJR bestaat uit bijna 40 lidorganisaties die zich inzetten op uiteenlopende thema’s, zoals kansengelijkheid en toekomstperspectief. Als overkoepelende verbinder behartigt NJR de behartigen van alle Nederlandse jongeren. Kimberley Snijders (22) is nu bijna een jaar actief als voorzitter. Kimberley zette haar eerste stappen binnen NJR als vrijwilliger bij het nationaal jeugddebat, waarbij jongeren hun stem laten horen in de Tweede Kamer en daadwerkelijk in debat gaan met een minister of staatssecretaris. Het maken van impact op maatschappelijke thema’ssamen met andere jongeren sprak haar aan, waarna zij toetrad tot het bestuur van de NJR.

Eén jaar voorzitter: de ervaringen

Door middel van contact met lidorganisaties en het organiseren van projecten en elementen haalt Kimberley veel verschillende jongerenperspectieven op. Daarnaast ervaart Kimberley, als begin twintiger, zelf ook dagelijks zaken die zij kan gebruiken bij het uitoefenen van haar functie. “Ik word snel weggezet als beroepsjongere,” zo stelt zij “maar ook ik heb moeite met het vinden van een huis en maak mij zorgen over het klimaat.”

Jongeren hebben vaak de gunfactor, een belangrijke reden waarom Kimberley veelvuldig door organisaties en overheden wordt gevraagd om mee te praten. “De invloed die ik aan tafel kan uitoefenen hangt helaas af van diegene met wie ik praat,” stelt zij. “Als mensen echt het belang zien van het horen van de jongerenstem, kan ik echt impact maken en zelfs de toon zetten aan tafel. Als ik echter aan tafel zit met mensen die eigenlijk niet echt begrijpen waarom er een jongere aan tafel zit, gaat veel van mijn energie al naar het überhaupt krijgen van een voet tussen de deur.”

Jongeren betekenisvol betrekken

Hoewel het enthousiasme voor het horen van de jongerenstem volgens Kimberley lijkt toe te nemen, bestaat er volgens haar nog steeds een gebrek aan kennis over hoe jongeren echt betrokken kunnen worden. “Vaak wordt geprobeerd om met jongeren aan tafel eenzelfde soort discussie te voeren als met ouderen. Dit zorgt ervoor dat discussies niet toegankelijk genoeg zijn voor jongeren, waardoor het moeilijk is om over eigen ervaringen te praten.”

Om een omgeving te creëren waarin jongeren daadwerkelijk kunnen meepraten heeft Kimberley een aantal tips: “Zorg dat er genoeg plek is aan tafel, zodat jongeren niet hoeven te ‘vechten’ om één plek. Ook is het belangrijk om contact op te nemen met jongerenorganisaties die kunnen ondersteunen bij het vinden van jongeren met de juiste ervaringen en kennis. Verder moet het gesprek niet alleen gaan over het zetten van jongeren aan tafel bij beleidsmakers, maar ook over beleidsmakers die aan tafel plaatsnemen bij jongeren.” Hierbij is het volgens Kimberley dus belangrijk dat beleidsmakers en organisaties zich, ook letterlijk, verplaatsen in de leefwereld van jongeren. “Niet iedere jongere vindt het geweldig om naar Den Haag te komen om aan een beleidstafel te zitten.”

Door deuren heen lopen

Kimberley blijft nog een jaar aan als voorzitter van de NJR. Zij zal zich, met haar organisatie, blijven inzetten op thema’s als onderwijs, klimaat, (jeugd)zorg, welzijn en digitalisering.

“We hebben nu ingangen. De volgende stap is ervoor te zorgen dat we goed genoeg verenigd zijn om echt inhoudelijk mee te praten en de juiste mensen aan tafel te zetten. De deuren moeten niet alleen geopend worden, we moeten er ook echt doorheen lopen.”

"Zorg dat er genoeg plek is aan tafel, zodat jongeren niet hoeven te ‘vechten’ om één plek" - Kimberley Snijders (NJR)

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.