Stakeholdermanagement

Uw belangenbehartiging naar het next level brengen?

De politieke en ambtelijke stakeholders en besluitvormingsprocessen worden steeds transparanter en toegankelijker. Ontwikkelingen zoals social media en internetconsultaties hebben de drempels om besluitvormingsprocessen te volgen en standpunten bij stakeholders voor het voetlicht te brengen verlaagd. Daar hebben lobbyende organisaties baat bij, evenals het consequenties heeft voor de wijze waarop ook uw stakeholders invloed kunnen uitoefenen op uw belangen. Zo laten steeds meer organisaties hun stem horen. Daarmee is het krachtenveld complexer geworden en de concurrentie om aandacht verhoogd. De noodzaak om dat krachtenveld te kennen en daarbinnen positie te bepalen is daarmee toegenomen.

Voor doelgerichte en effectieve beïnvloeding van beleid, standpunten of uw reputatie is een effectieve stakeholderaanpak onontbeerlijk. U wilt immers uw omgeving beïnvloeden teneinde draagvlak te creëren voor uw belangen bij politieke- en ambtelijke beleidsmakers. Of dat nou op lokaal of internationaal niveau is. Dat vraagt een systematische stakeholderaanpak die integraal onderdeel is van de overall strategie van uw organisatie. Daarmee is een dergelijke aanpak hét fundament onder een succesvolle belangenbehartiging.

StakeholderMatters: een strategische en systematische aanpak van uw omgeving en belangen

Public Matters adviseert en ondersteunt organisaties, overheden en bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van een stakeholderengagementstrategie. Juist omdat uw belangen of de license to operate en to grow van een organisatie buiten de politiek-bestuurlijke arena wordt bepaald, is een stakeholderaanpak een vast onderdeel van uw public affairs activiteiten.

Met StakeholderMatters bieden wij onze cliënten:

  • ontwikkeling van een stakeholder-issue en krachtenveldanalyse;
  • uitvoering van een periodieke / structurele omgevingsanalyse;
  • expertise bij ontwikkeling van een effectieve stakeholderstrategie (organisatie-breed en issuegericht);
  • ondersteuning bij de organisatie van een stakeholderstrategie als onderdeel van uw lobbydoelstellingen;
  • advies en ondersteuning bij uitvoering van een stakeholderengagementstrategie;
  • intensieve begeleiding en coaching bij uitvoering van de stakeholderengagementstrategie;
  • Etc.

Voor doelgerichte en effectieve beïnvloeding van beleid, standpunten of uw reputatie is een effectieve stakeholderaanpak onontbeerlijk.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.