Public Affairs & Strategische Mediacommunicatie

Het politieke debat wordt nog steeds voor een groot deel gestuurd door berichtgeving in de media. Dat betekent dat de media een cruciale rol speelt in het agenderen van onderwerpen op de politieke agenda. Hoe koppelt u de mediaberichtgeving aan de politieke actualiteit? En op welke wijze beïnvloedt u de maatschappelijk percepties en anticipeert u op de acties van politici naar aanleiding van mediapublicaties?

Public Matters opereert op het snijvlak van stakeholdermanagement, politieke lobby en communicatie. Als geen ander begrijpen wij de dynamiek van het maatschappelijk debat en mediaberichtgeving. Anders dan voor veel communicatieadviseurs is voor ons berichtgeving in de media geen doel op zich, maar een middel om een onderwerp op de agenda te zetten of de percepties op een issue bij te stellen.

Public Matters gaat verder dan adviseren over een publicatie of een mediaoptreden. Het punt is dat wij begrijpen hoe een artikel impact heeft op de politieke agenda. En hoe dit een debat kan beïnvloeden. Daarbij adviseren wij over de wisselwerking tussen traditionele media en het maatschappelijke debat, ook op sociale media. Het gebruik en de impact van (social) media kent een eigen dynamiek in Den Haag maar ook in Brussel. Wij zorgen ervoor dat een publicatie of mediaoptreden zoveel mogelijk effect heeft door het op het goede moment én met de juiste stakeholders te delen.

Er zit ook een keerzijde aan wanneer de berichtgeving negatief van aard is, of wordt gemaakt. Ook in die situaties helpt Public Matters bij het aangaan en onderhouden van relaties met onder andere ministeries, toezichthouders, politici en andere stakeholders zoals brancheorganisaties in de sector.

Wij adviseren op basis van een netwerk bij diverse media en voorlichters van ministeries, bewindspersonen en van de Tweede Kamerfracties. We geven inzicht in de wijze waarop zij werken en wanneer een publicatie aanleiding vormt voor een reactie, een interview of het agenderen van een onderwerp op de politieke agenda.

Wat wij doen:

  • Adviseren over publicaties, perspresentaties en mediastrategieën bij kwesties die invloed hebben op maatschappelijke en politieke discussies;
  • Fungeren als een kritische en oprechte sparringpartner die feedback geeft over de relevantie en inhoud van publicaties, evenals een beoordeling van de vraag of stakeholders een dergelijke publicatie als nieuwswaardig beschouwen;
  • Begeleiding en advies bij interacties met journalisten en redacties, inclusief het opbouwen van relaties en het tactisch overbrengen van uw boodschap;
  • Zorgen voor maximale impact en bereik van publicaties door ze te delen met de juiste beleidsmakers, politieke stakeholders en andere (maatschappelijke) organisaties;
  • Geven van inzicht in besluitvormingsprocessen en wanneer publicaties de meeste impact hebben gelet op de politieke agenda en maatschappelijke tendens;
  • Adviseren over het managen van percepties naar aanleiding van publicaties die een vertekend of onjuist beeld geven;
  • Adviseren over de omgang met nepnieuws of campagnes die negatieve aandacht verspreiden, inclusief strategieën voor het herkennen, weerleggen en voorkomen van de verspreiding van misinformatie;
  • Ondersteunen bij crisiscommunicatie.

*De adviseurs van Public Matters werken op basis van een gedragscode. Public Matters biedt geen advies aan organisaties die bewust feitelijke onjuistheden willen communiceren of nepnieuws willen verspreiden.

"Als geen ander begrijpen wij de dynamiek van het maatschappelijk debat en mediaberichtgeving"

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.