Krachtenveldanalyses & reputatieonderzoek

Wilt u het krachtenveld rondom uw organisatie in kaart brengen?

Heeft u behoefte aan een stakeholderanalyse & -tracking rondom specifieke issues? Wilt u weten wat de reputatie is van uw branche of bedrijf in de politiek-bestuurlijke arena? Is er politiek draagvlak voor uw product of lobbydoel? Of wilt u de effectiviteit van uw lobby meten én verhogen? Public Matters brengt dit graag voor u in beeld.

Vanuit een onafhankelijke rol gaan onze adviseurs met nieuwsgierigheid voor u op onderzoek uit. Op basis van deskresearch, diepte-interviews, inputsessies, stakeholderdialogen en eigen kennis & ervaring, leveren zij de gewenste analyses en onderzoeken altijd op tijd op. Deze zijn altijd voorzien van duiding, advies en concrete aanbevelingen, zodat u in staat wordt gesteld om de public affairs inspanningen naar een hoger plan te tillen.

Een aantal van de analyses en onderzoeken die door Public Matters worden uitgevoerd:

  • Krachtenveldanalyses: in kaart brengen van het krachtenveld rondom uw organisatie (posities en invloed).
  • Stakeholderanalyses: in kaart brengen van de posities van stakeholders ten aanzien van issues (posities en invloed).
  • Reputatieonderzoek: onderzoeken wat de perceptie is van politieke, ambtelijke, en overige stakeholders ten aanzien van uw bedrijf, branche, product, issues.
  • Draagvlakonderzoek: onderzoeken in hoeverre uw bedrijf, branche, product, issues draagvlak geniet onder politieke, ambtelijke en andere stakeholders.
  • Effectiviteitsonderzoek: meten van de effectiviteit van de public affairs werkzaamheden – wat gaat goed en wat kan beter?
  • Organisatieadvies: adviseren over de wijze waarop de lobby is georganiseerd binnen uw organisatie.
  • Leden- of partneronderzoek: in beeld brengen van de verwachtingen en tevredenheid van de leden van uw (branche)vereniging of de partners met wie u samenwerkt.

Vanuit een onafhankelijke rol gaan onze adviseurs met nieuwsgierigheid voor u op onderzoek uit.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.