Expertise

Wat is het verschil tussen lobbyen en public affairs?

20-04-2020

Public affairs en lobbyen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar zijn eigenlijk twee verschillende begrippen. In deze blog leggen we het verschil uit. Kort gezegd is het verschil dat lobbyen een onderdeel is van public affairs. De term ‘lobby’ verwijst specifiek naar de activiteit waarbij individuen of organisaties beleidsmakers beïnvloeden om hun belangen te behartigen. Public affairs is – met aandacht voor het onderhouden van relaties met stakeholders en strategische communicatie en – breder dan dat.

Manieren van lobbyen

Lobbyen is dus een activiteit waarbij individuen of representatieve organisaties zoals brancheverenigingen proberen invloed uit te oefenen op beleidsmakers, organisaties, politici en/of andere stakeholders met als doel het behartigen van hun belangen. Dit kan plaatsvinden op lokaal, provinciaal, nationaal, Europees of internationaal niveau. Daarnaast kan het betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals milieu, gezondheidszorg, financiën, energie, veiligheid en meer. Bij Public Matters werken wij voor diverse sectoren.

Deze lobbyactiviteiten kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door gesprekken met beleidsmakers te organiseren, brieven te sturen, position papers op te stellen en deel te nemen aan evenementen.

Het uiteindelijke doel van een goede en verantwoorde lobby is het versterken van wederzijds begrip tussen verschillende partijen. Public Matters kan uw organisatie helpen om ervoor te zorgen dat politici, beleidsmakers en andere stakeholders uw positie kennen en begrijpen wat uw belangen zijn en waarom ze ertoe doen.

Public affairs: meer dan lobbyen

Public affairs daarentegen omvat een breder scala aan activiteiten, waaronder lobbyen. Dit omvat het hele proces van monitoren, analyseren, strategieën opstellen en uiteindelijk lobbyen. Hieronder valt het opbouwen en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders, zoals overheden, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en de media. In het huidige, vaak snel bewegende en soms snel oordelende (media)landschap zijn het behouden van publieke steun en het kunnen opstellen van goede crisiscommunicatie ook een essentieel onderdeel van een goede public affairs aanpak.

Public affairs richt zich daarom op het creëren van gunstige voorwaarden voor organisaties en het beschermen van hun belangen door bredere strategische communicatie, relatieopbouw met stakeholders en belangenbehartiging.

Public affairs en lobby ondersteuning

Public Matters is een public affairs en lobbyadviesbureau dat gespecialiseerd is in beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. In onze adviespraktijk werken wij aan vele public affairs zaken vóór bedrijven en bovenal mét mensen. Van ondernemers tot bestuurders, van public affairs managers tot beleidsmakers, van NGOs tot overheidsorganisaties, en vele anderen. Het opbouwen en onderhouden van relaties staat centraal in ons werk. Wij kunnen organisaties ondersteunen bij hun belangenbehartiging met ons Team van meer dan dertig public affairs consultants met verschillende achtergronden en deskundigheid. Dankzij onze slagkracht en expertise kunnen wij uw lobby effectief ondersteunen.

Benieuwd naar wat Public Matters kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op.

"Het opbouwen en onderhouden van relaties staat centraal in ons werk."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.