Public Affairs – Den Haag

Een proactieve en systematische public affairs en lobby-aanpak realiseren?

Politieke en ambtelijke besluiten hebben impact op de bedrijfsvoering van een onderneming, reputatie van een bestuurder of de ambitie van een brancheorganisatie. Daarom wilt u besluitvorming beïnvloeden. Dat doet u met een proactieve en systematische public affairs en lobby-aanpak. In het belang van uw onderneming, branchevereniging, NGO of overheidsorganisatie. De verwevenheid tussen bestuurslagen is sterker dan ooit en ook daarom is het van belang om te weten waar je in Den Haag, Brussel, gemeente of provincie moet zijn. Of op meerdere bestuurslagen tegelijk actief moet zijn.

Public affairs en lobby zijn onderdeel van overall bedrijfsvoering

Investeren in public affairs en lobby en het managen van (overheids)relaties, is in Nederland een blijvend deel geworden van de overall bedrijfsvoering. Bestuurders, bedrijven en burgers willen hun relatie met politiek en stakeholders managen.

Ook bij het politiek behartigen van belangen gelden economische principes: je ambieert als organisatie een stevige(re) positie dan je concurrent. Dit betekent dat ook lobbyisten met elkaar concurreren om invloed. Niet alleen bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties investeren meer in hun Haagse profiel. Het laatste decennium is tevens een sterke toename waarneembaar van overheden die belangenbehartigers in dienst hebben. Zo bekwamen veel gemeenten en provincies zich in het doelgericht en systematisch beïnvloeden van medeoverheden.

Verkleinen afstand tussen beleidsmakers en bedrijfsleven

Het lobby- en public affairs vakgebied in Nederland is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Bij het verkrijgen van aandacht van de beleidsmaker moet je je onderscheiden met meer dan de boodschap alleen.

Bij het managen van de omgevingsrelaties gelden een aantal algemene principes. Vertel wat je doet, deel, wees transparant en verantwoord je. Dat is precies wat organisaties doen door gericht te investeren in hun politieke verantwoordelijkheid. Dit brengt de belangen van beleidsmakers en bedrijven samen, versterkt het onderlinge begrip en vertrouwen en verbreedt draagvlak voor beleid.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.