Technologie

Technologische ontwikkelingen met een disruptief effect

Razendsnelle technologische ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het gebied van cloud diensten, advertenties, kunstmatige intelligentie, ‘Internet of Things’ en augmented reality – raken elk aspect van ons leven en hebben geleid tot veel nieuwe bedrijven, diensten en bedrijfsmodellen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op bijna elke sector – van financieel tot energie, van zorg tot transport, onderwijs en landbouw – en hebben vaak een disruptief effect.

Nieuwe ontwikkelingen worden beleidsmatig ingekaderd

Dit stelt hoge eisen aan de public affairs en lobbycapaciteit van organisaties, omdat deze nieuwe technologische ontwikkelingen beleidsmatig moeten worden ingekaderd, bijvoorbeeld ten aanzien van issues als privacy, audiovisuele diensten en belastingen. Daarnaast leiden veranderende marktverhoudingen binnen (digitale) sectoren vaak tot grotere tegengestelde belangen, die tot uitdrukking komen in intensiever lobbyen richting beleidsmakers.

In de beleidsontwikkeling rondom digitale economie zien we meerdere voorbeelden van de ambtelijke en politieke zoektocht naar een nieuwe balans: tussen grote en kleinere spelers, tussen traditionele en nieuwe bedrijfsmodellen, en tussen consumentenbelangen en groeivermogen.

Goede voorbeelden hiervan zijn de online advertentiemarkt, app stores, online marktplaatsen, taxi-, retail- en hotelsector, die op hun kop worden gezet door nieuwe spelers en ten aanzien van welke de nieuwe marktverhoudingen mede worden bepaald door (nieuw) beleid.

Wij adviseren verschillende bedrijven die actief zijn in de techsector of die direct te maken hebben met technologische ontwikkelingen, onder andere ten aanzien van de volgende activiteiten:

  • Ontwikkelen van een public affairs strategie gericht op het beïnvloeden van (nieuw) beleid;
  • Positioneren ten opzichte van van beleidsmakers en andere spelers in Brussel, Den Haag en op lokaal niveau;
  • Formuleren van kernboodschappen ten behoeve van het beleid/wetgevingsproces;
  • Bouwen aan coalities tussen stakeholders met dezelfde belangen;
  • Organiseren van stakeholderdialogen met relevante spelers.

Door razendsnelle technologische ontwikkelingen worden hoge eisen gesteld aan de public affairs en lobbycapaciteit van organisaties.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.