Financieel & fiscaal

De financiële sector is meer dan ooit aan veranderingen onderhevig

Gingen veranderingen in de financiële sector in het verleden incrementeel, sinds meer dan 10 jaar is de impact van wet- en regelgeving op de financiële sector groter dan ooit. Ook het vertrouwen en de reputatie van bedrijven en bestuurders krijgt meer aandacht dan ooit. Op macroniveau wordt gezocht naar het vinden van een nieuwe balans tussen regulering en ondernemingsvrijheid. Op microniveau staat bij bedrijven winstgevendheid en innovatie hoog op de agenda. En juist in een sterk gereguleerde sector als de financiële sector leidt dat soms tot spanningen. Deze worden mede veroorzaakt door de veranderde maatschappelijke context waarin bedrijven ondernemen – bijvoorbeeld ten aanzien van belastingwetgeving die meer en meer internationaal wordt bepaald en afgestemd. Met alle consequenties van dien voor de concurrentie tussen landen onderling – bijvoorbeeld met betrekking tot het investerings- en vestigingsklimaat.

Kortom: veel kansen en bedreigingen om als belanghebbende te betrekken in de strategie van de onderneming of branche. En precies daarbij helpen de consultants van Public Matters u graag. Te meer omdat wij sinds onze oprichting in 2001 deze sector, de beleidsmakers en hun influencers op ons duimpje kennen.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de financiële sector:

  • Managen van (on)gewenste bedrijfsovernames en fusies;
  • Adviseren hoe het proces van (fiscale) staatssteun te managen (in Nederland, Brussel en daarbuiten);
  • Bijdragen aan de fiscale beleidsagenda en Belastingplan ten aanzien van specifieke beleidsmaatregelen;
  • Managen van het netwerk van stakeholders ten tijde van crisis waarbij de reputatie van leiderschap en de onderneming ter discussie staan;
  • Ontwikkelen van een strategie en kernboodschappen die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie met oog voor het sectorbelang;
  • Duiden van beleidsontwikkelingen in de financiële sector op korte en lange termijn.

Het vertrouwen en de reputatie van bedrijven krijgt meer aandacht dan ooit.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Door van Leeuwen Boomkamp

Senior Director

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.