Financieel & Fiscaal

Nederland heeft, van oudsher, een bloeiende financiële sector. De eerste beurs ter wereld stond aan het Beursplein in Amsterdam. Nog steeds is Nederland een Europees centrum voor kapitaalmarkten en kan het bogen op veel innovatieve financiële bedrijven.

De financiële sector is ook een van de meest gereguleerde sectoren van het bedrijfsleven. Vrijwel alle regelgeving die de financiële sector raakt heeft zijn oorsprong is Brussel. De transitie naar de nationale context, het implementatieproces in nationale regelgeving, kan gepaard gaan met het aanscherpen van standaarden, ook wel “gold-plating” genoemd, die het gelijk speelveld kunnen beïnvloeden.

Voor financiële instellingen is het cruciaal dat het regelgevingskader aansluit bij de praktijk en uitvoerbaar is. Hoe eerder een organisatie zich bewust is van op handen zijnde veranderingen, hoe beter het kan inspelen op de nieuwe realiteit en hoe groter de kans is op succesvol bijsturen zodat de wetgever de sector niet opzadelt met ondoelmatige eisen.

Ook het vertrouwen en de reputatie van financiële bedrijven en bestuurders krijgt meer aandacht dan ooit. Het beloningsbeleid, financieringsbeleid, van de fossiele industrie tot het MKB, het internationale karakter van deze sector, innovatieve en gecompliceerde financiële producten die door het publiek niet altijd goed worden begrepen, grensoverschrijdende belastingconstructies die worden gefaciliteerd of waar gebruik van wordt gemaakt: De samenleving vindt er iets van. Dit vergrootglas waaronder de sector ligt, vraagt om een permanente dialoog met de maatschappij.

Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe normen kunnen als bedreigend worden ervaren maar bieden ook kansen. Daar kan Public Matters precies van dienst zijn, aangezien onze consultants bekend zijn met zowel Den Haag als Brussel.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de financiële sector:

  • Adviseren en ondersteuning bij stakeholder- en relatiemanagement, politiek en overheid en samenleving.
  • Public affairs en lobby advisering over het beïnvloeden van (Europese) regelgeving op basis van strategische monitoring en door middel van bijvoorbeeld strategische mediacommunicatie.
  • Signaleren en duiden van beleidsontwikkelingen in de financiële sector in maatschappelijke context op korte en lange termijn.
  • Ontwikkelen van een strategie en kernboodschappen die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie met oog voor het sectorbelang maar ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Managen van (on)gewenste bedrijfsovernames en fusies.
  • Adviseren hoe het proces van (fiscale) staatssteun te managen (in Nederland, Brussel en daarbuiten).
  • Advisering over beïnvloeding van de fiscale beleidsagenda en Belastingplan ten aanzien van specifieke beleidsmaatregelen.
  • Managen van het netwerk van stakeholders ten tijde van crisis waarbij de reputatie van leiderschap en de onderneming ter discussie staan, door middel van onder andere effectieve crisiscommunicatie.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Wij voorzien u graag van advies om te zorgen dat de stem van uw organisatie gehoord wordt in Den Haag en/of Brussel.

"Voor financiële instellingen is het cruciaal dat het regelgevingskader aansluit bij de praktijk en uitvoerbaar is."

Door van Leeuwen Boomkamp

Senior Director

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.