Onderwijs & Wetenschap

Onderwijs en wetenschap vormen de basis van een gezonde, veerkrachtige en toekomstbestendige economie. Hun transformerende kracht in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, gezondheidszorg en technologische vooruitgang, is essentieel. Goed en gericht onderwijs kan tevens de prangende tekorten op de arbeidsmarkt in deze sectoren tegengaan en is niettemin cruciaal voor het vormen van een nieuwe generatie. Kennisinstellingen spelen daarom een cruciale, maatschappelijke en verbindende rol tussen overheden, organisaties en bedrijven, en dragen bij aan economische groei en innovaties binnen verschillende regio’s. Dit vraagt ook veel van deze organisaties.

Public Matters adviseert kennisinstellingen over het optimaliseren van hun rol binnen triple helix samenwerkingen, met focus op actuele onderwerpen als duurzaamheid, digitalisering, kennisveiligheid, leven lang leren, valorisatie, innovatieve ecosystemen, bekostiging, internationalisering en een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. Onze advisering betreft het positioneren van organisaties voor de meeste impact, maar ook tot hands-on ondersteuning bij het bevorderen van dialogen met beleidsmakers en het ontwikkelen van effectieve lobbystrategieën.

Voorbeelden van hoe Public Matters cliënten ondersteunt die actief zijn op het gebied van onderwijs en wetenschap:

  • Ontwikkeling van public affairs en lobbystrategieën gericht op het beïnvloeden van de Tweede Kamer of andere beleidsmakers ten aanzien van (nieuw) beleid op gebieden als internationalisering, duurzaamheid, financiering, duurzaamheid, kenniszekerheid, innovatie en digitale transformatie.
  • Het versterken van relaties met instanties in Den Haag en Brussel, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, alsook met andere brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en invloedrijke stakeholders gebaseerd op krachtenveldanalyses en/of een reputatieonderzoek.
  • Onze expertise in diverse sectoren en op het gebied van onder andere monitoring & intelligence en stakeholdermanagement wordt tevens toegepast om de brug te slaan tussen belangen van diverse stakeholders uit het bedrijfsleven, provincies, gemeenten en de kennisinstellingen.
  • Verankering van Public Affairs binnen organisaties, met inbegrip van interim in-house ondersteuning en het faciliteren van workshops over lobby en public affairs.
  • Ondersteuning bij het vormgeven van effectieve communicatie over de impact van organisaties in politiek-maatschappelijk perspectief, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschapsprogramma’s, maar ook indien nodig crisiscommunicatie.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Wij voorzien u graag van advies om te zorgen dat de stem van uw organisatie gehoord wordt in Den Haag en/of Brussel.

"Onderwijs en wetenschap vormen de basis van een gezonde, veerkrachtige en toekomstbestendige economie."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.