Onderwijs & wetenschap

Onderwijs en wetenschap zijn de basis van een gezonde economie. Tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden tegengegaan door goed en gericht onderwijs. Kennisinstellingen spelen daarom een cruciale en verbindende rol in de samenwerking tussen overheden en bedrijven. Daarbij dragen ze ook bij aan de economische ontwikkeling van een regio. Universiteiten en hogescholen zijn meer dan alleen ‘leveranciers’ van talenten op de arbeidsmarkt. Ze dragen bij aan innovaties bij alle grote maatschappelijke opgaven rondom verduurzaming, circulariteit, digitalisering en zorg.

Public Matters adviseert kennisinstellingen over de triple helix samenwerkingen en het versterken van de positie in zowel Den Haag als Brussel. Dergelijke ontwikkelingen spelen zich veelal af op het snijvlak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Of het nu gaat om een landelijke onderwijsinstelling, een wetenschapsvereniging of een vereniging van scholen, wij helpen u graag verder om uw belangenbehartiging verder vorm te geven.

Naast het geven van strategisch public affairs advies, kunnen de adviseurs van Public Matters uw mensen en organisatie verder op weg helpen richting meest relevante beleidsmakers en waar nodig hands-on ondersteunen. De expertise in diverse sectoren wordt toegepast om de brug te slaan tussen belangen van diverse stakeholders uit bedrijfsleven, provincies, gemeenten en de kennisinstellingen.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteun(d)en in Onderwijs en Wetenschap:

  • Adviseren over positionering van organisaties richting ministerie, vaak rekening houdend met de afhankelijke relatie die soms bestaat;
  • Hands on ondersteuning in contact richting Tweede Kamerleden om issues onder de aandacht te brengen;
  • Ontwikkelen lobbystrategie – gericht op het beïnvloeden van (nieuw) beleid;
  • (Verdere) verankering van Public Affairs binnen de organisatie;
  • In-house ondersteuning rondom Nationaal Groeifonds;
  • Adviseren over triple helix samenwerking in de Brainport regio;
  • Advisering heroriëntatie samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven;
  • Geven van workshops lobby en public affairs voor kennisinstellingen.

Kennisinstellingen spelen een cruciale en verbindende rol in de samenwerking tussen overheden en bedrijven.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.