Mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Public Matters adviseert clienten in de brede mobiliteitsector. Dit zijn bedrijven in het openbaar vervoer, luchtvaart, maritieme sector en (micro/deel)mobiliteit. Voor clienten in deze sectoren staat de verduurzamingsopgave centraal bij onze ondersteuning. Public Matters speelt een actieve rol bij de vraagstukken rondom de waterstof-economie en wat dit betekent voor de maritieme sector. Daarnaast adviseren dieverse bedrijven over regelgeving voor biobrandstoffen.

De investeringen in infrastructuur en mobiliteit hebben een lange looptijd. Dat vraagt om een lnage termijn visie wanneer gelobbyd wordt voor bijvoorbeeld co-financiering vanuit het MIRT of het Groeifonds.

De impact van digitalisering heeft een belangrijke rol gespeeld bij onze ondersteuning in micro-mobiliteit en deelauto’s. Door de opkomst van platforms hebben artificial intelligence en big data gezorgd voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Tegelijktijd worstelen overheden en toezichthouders nog steeds met de regulering van platforms en het faciliteren van de deeleconomie. Daarbij spelen vraagstukken rondom privacy, veiligheid en eigenaarschap van data een grote rol. Public Matters is bekend met de dynamiek tussen internationale techbedrijven, landelijke besluitvorming en lokale regelgeving.

Investeringen in de mobiliteitssector hebben een lange looptijd. De impact op de fysieke omgeving zorgt ervoor dat grote groepen stakeholders invloed uitoefenen op het beleid en de politieke besluitvorming. Dat maakt stakeholdermanagement van essentieel belang voor bijvoorbeeld de vraagstukken rondom Schiphol, de havens en het openbaar vervoer. Wie stakeholdermanagement goed op orde heeft, kan het besluitvormingsproces effectief beïnvloeden. Public Matters navigeert clienten in het complexe speelveld van Brusselse regelgeving, het maatschappelijk debat, toezichthouders en lokale besluitvorming.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de mobiliteitssector

  • Adviseren arbeidsmarktvraagstukken voor de maritieme sector;
  • Adviseren over EU regelgeving inzake biobrandstoffen;
  • Stakeholdermanagement over luchtvaartbeleid (nachtvluchten);
  • Begeleiden marktintroductie in micro-mobiliteit;
  • Adviseren over lokale regelgeving voor deelvoertuigen;
  • Ondersteunen van aanvraag co-financiering voor ontwikkeling infrastructuur;
  • Adviseren bij het aanpassen van ‘oude’ regelgeving om nieuwe technologieën te accommoderen;
  • Faciliteren van stakeholderdialoog en adviseren over stakeholdermanagement;
  • Uitvoeren van krachtenveldanalyses voor partijen in het openbaar vervoer.

Voor clienten in deze sectoren staat de verduurzamingsopgave centraal bij onze ondersteuning.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.