Mobiliteit

Public Matters is gespecialiseerd in het bieden van lobby & public affairs advies aan cliënten binnen de uitgebreide mobiliteitssector, waaronder openbaar vervoer, transport en micro-mobiliteit vallen. Wij bieden ondersteuning op diverse cruciale gebieden zoals investeringen in weg- en spoorinfrastructuur, bevordering van duurzame mobiliteit, ontwikkelingen in arbeidsmarktbeleid, fiscale vraagstukken, begeleiding bij aanbestedingsprocessen en navigatie door zowel nationale als Europese wetgeving. Bovendien erkennen wij het significante effect van digitalisering op deze sectoren en integreren wij dit inzicht actief in onze ondersteuning.

In de mobiliteitssector kenmerken investeringen zich door hun lange termijn karakter, wat een visie voor de lange termijn noodzakelijk maakt, vooral bij het lobbyen voor bijvoorbeeld cofinanciering vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) of het Nationale Groeifonds. De impact van deze investeringen op de fysieke leefomgeving betekent dat een breed scala aan stakeholders aanzienlijke invloed kan uitoefenen op zowel beleid als politieke besluitvorming. Dit onderstreept het belang van effectief stakeholdermanagement, essentieel voor het adresseren van complexe vraagstukken gerelateerd aan bijvoorbeeld Schiphol, de havensector en het openbaar vervoer. Een goed georganiseerd stakeholdermanagement kan het besluitvormingsproces aanzienlijk beïnvloeden. Public Matters leidt cliënten door het ingewikkelde landschap van zowel Brusselse als nationale regelgeving, het maatschappelijke debat, toezichtorganen en lokale besluitvorming.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de mobiliteitssector:

  • Advisering over nationale, lokale en EU-regelgeving gerelateerd aan mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energiedragers en biobrandstoffen. Dit omvat het gebruik van onze monitoringdiensten om belangrijke beleidsveranderingen te identificeren en proactief advies te verstrekken.
  • Optimaliseren van stakeholdermanagement, inclusief het uitvoeren van krachtenveldanalyses om de positie van uw organisatie binnen het politieke en maatschappelijke speelveld te duiden, en reputatieonderzoek om te begrijpen hoe uw organisatie wordt gezien.
  • Ondersteunen bij het actualiseren van bestaande regelgeving voor de integratie van nieuwe technologieën en het bevorderen van uw agenda via strategische mediacommunicatie.
  • Assisteren bij het aanvragen van cofinanciering voor projecten zoals de ontwikkeling van infrastructuur.
  • Advisering over arbeidsmarktvraagstukken voor de transportsector, waaronder hulp bij werving en het bieden van interim-oplossingen. Daarnaast verzorgen we trainingen en workshops om de vaardigheden en kennis van uw team te vergroten.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Wij voorzien u graag van advies om te zorgen dat de stem van uw organisatie gehoord wordt in Den Haag en/of Brussel.

"Public Matters leidt cliënten door het ingewikkelde landschap van zowel Brusselse als nationale regelgeving, het maatschappelijke debat, toezichtorganen en lokale besluitvorming."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.