Zorg

De gezondheidszorg raakt ons allemaal

Van patiënt tot verzekeraar, van behandelaar tot bedrijf. “De” zorg is één van meest intensieve beleidsdomeinen die Nederland kent. Zowel wat betreft het aantal stakeholders dat hierin actief is, alsmede de beleidsintensiteit. Het is daarnaast ook een sector die volop in beweging is en waar publiek en privaat elkaar fundamenteel raken. Het efficiënt besteden van publieke financiële middelen en de daaraan ten grondslag liggende keuzes, raakt een ieders belang. En dat betekent dat veel wordt samengewerkt in de zorg, maar ook dat belangen soms haaks op elkaar kunnen staan.

Daarbij gaat het om meer dan zorg alleen. Het gaat ook bijvoorbeeld om innovatie, samenwerkingsverbanden en ethisch handelen. Kortom, in deze sector is het hebben van een systematische, proactieve en lange termijn gerichte public affairs-aanpak cruciaal. Immers, daarmee wordt het belang van de eigen organisatie goed neergezet ten opzichte van het algemeen belang.

En precies daarbij helpen de adviseurs van Public Matters u graag. Te meer omdat wij sinds de oprichting in 2001 deze sector, de beleidsmakers en hun influencers op ons duimpje kennen.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de zorg:

  • Positioneren van een sectorbelang in parlement, bij departementen en in media;
  • Formuleren van strategie en kernboodschappen ten behoeve van het beleid/wetgevingsproces;
  • Arrangeren van dialoog met de relevante stakeholders;
  • Duiden van de laatste stand van zaken en beleidsontwikkelingen in de zorg;
  • Anticiperen op toekomstige wijzigingen en lange termijn ontwikkelingen van beleid;
  • Organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van visieontwikkeling en draagvlak.

Juist in de zorg is een proactieve en lange termijn gerichte public affairs-aanpak cruciaal.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

+31 (0)70 304 6499

Tom Brouwer

Partner

+31 (0)70 304 6499

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.