Zorg

De zorg is één van de meest intensieve beleidsdomeinen in Nederland. Bovendien is de zorg inmiddels de grootste post op de Rijksbegroting. De sector staat voor grote uitdagingen – waaronder een vergrijzende samenleving, een krappe arbeidsmarkt en het inpassen van innovatie en technologische ontwikkelingen.

De zorg in Nederland is divers en kent veel verschillende stakeholders met elk hun rol en positie in het systeem. Denk aan zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, brancheverenigingen, farmaceutische bedrijven en kennisinstellingen. Deze organisaties zijn volop in beweging en ervaren dagelijks de consequenties van ontwikkelingen en beslissingen in Den Haag en in groeiende mate Brussel. Vaak vinden deze organisaties elkaar en werken samen. Soms staan onderlinge belangen haaks op elkaar. Een gerichte public affairs-aanpak is dan ook cruciaal.

Public Matters heeft brede expertise in de gezondheidszorg. Onze collega’s houden zich dagelijks bezig met de uitdagingen van cliënten, en begeleiden hen bij het behalen van concrete public affairs resultaten.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de zorg:

  • Positioneren van een sectorbelang in parlement, bij departementen en in media.
  • Formuleren van strategie en kernboodschappen ten behoeve van het beleid/wetgevingsproces.
  • Arrangeren van dialoog met de relevante stakeholders.
  • Duiden van de laatste stand van zaken en beleidsontwikkelingen in de zorg.
  • Anticiperen op toekomstige wijzigingen en lange termijn ontwikkelingen van beleid.
  • Organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van visieontwikkeling en draagvlak.

Staat uw organisatie voor een uitdaging in de zorg? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze collega’s in de zorgpraktijk voor een kennismaking.

"De zorg is één van de meest intensieve beleidsdomeinen in Nederland."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.