Food & retail

Navigeren in het complexe speelveld van belangen

Verduurzaming, voedselveiligheid, gezondheid, internationale handel, marktmacht, transparantie – dit zijn onderwerpen die vaak in de belangstelling staan van consumenten, NGOs, politiek en media. De hele keten – van voedselproducenten, toeleveranciers, tussenhandel en retailers – wordt gevraagd hierover verantwoording af te leggen. Beelden en feiten lopen vaak door elkaar, wat vraagt om de juiste benadering van public affairs en communicatie.

Ondernemingen, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties adviseren wij over het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën, om ideeën en standpunten uitgelegd en geaccepteerd te krijgen, beleid te beïnvloeden en reputaties te versterken. Daarbij houden wij altijd een scherp oog voor de stakeholders, het besluitvormingsproces en welke organisatie het beste gepositioneerd is om het woord te voeren. Dat kunt u zelf zijn, maar soms is een coalitie effectiever.

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de food & retail sector:

  • Positioneren organisaties als duurzame speler in de (voedsel)keten;
  • Ontwikkelen lange termijn strategie om gevoelige issues te managen;
  • Adviseren over de ontwikkeling en implementatie van Europese regelgeving;
  • Formuleren van aanpak om collectieve belangen te managen (bijvoorbeeld via een brancheorganisatie);
  • Opstellen van mediastrategie en woordvoeringslijn.

Verduurzaming, voedselveiligheid, gezondheid, internationale handel, marktmacht, transparantie – dit zijn onderwerpen die vaak in de belangstelling staan van consumenten, NGOs, politiek en media.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.