Bouw & vastgoed

De ruimtelijke opgave

Nederland staat voor een grote ruimtelijke opgave. In Nederland moet continue de belans worden gezocht tussen de benodigde bouw van woningen, de bijbehorende verkeersinfrastructuur, de bouw van duurzame energiebronnen en natuurbescherming. De stikstofcrisis heeft daarboven extra druk gelegd op de ruimtelijke keuzes.

Waar in de afgelopen decennia het ruimtelijk beleid decentraal werd ingevuld, zien we de behoefte aan meer regie door de Rijksoverheid. Public Matters kijkt vanuit meerdere perspectieven aan ruimtelijke vraagstukken door onze expertise in de mobiliteitssector en de industrie.

Bij ruimtelijke vraagstukken speelt lokaal stakeholdermanagement een belangrijke rol. Dit betekent in een vroeg stadium lokale partijen betrekken en out-of-the-box kijken naar externe belanghebbenden. Zorgvuldig stakeholdermanagement draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelprojecten.

Wij adviseren diverse cliënten in de bouwsector over de verduurzamingsopgave. Zo wordt circa 40% van de uitstoot van CO2 veroorzaakt door de gebouwde omgeving. De sector staat daarmee voor een grote opgave. Het gaat daarbij om de verduurzaming van bouwmaterialen, het tekort aan grondstoffen en de noodzaak om meer circulair te werken.

De vastgoedsector is bijzonder geraakt tijdens de corona-crisis. Voor veel institutionele vastgoedbeleggers betekende dit extra aandacht voor het stakeholdermanagement richting huurders. Public Matters adviseert ook over het vestigingsklimaat voor vastgoedbedrijven en richt zich daarbij onder andere op fiscale regimes, zoals de fiscale beleggingsinstelling (fbi).

Voorbeelden van hoe wij cliënten ondersteunen in de bouw en vastgoedsector

  • Adviseren over lokale en regionale vastgoedontwikkelprojecten;
  • Ondersteunen bij stakeholdersmanagement en mediarelaties;
  • Advisering over verduurzaming bouwmaterialen en circulaire economie;
  • Begeleiden public affairs activiteiten van een branchevereniging inzake goed verhuurderschap;
  • Faciliteren van een stakeholderdialoog over brandveiligheidsinspecties;
  • Adviseren over belangenbehartiging fiscale beleggingsinstellingen.

Waar in de afgelopen decennia het ruimtelijk beleid decentraal werd ingevuld, zien we de behoefte aan meer regie door de Rijksoverheid.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.