Bouw & Vastgoed

Nederland staat voor een complexe ruimtelijke opgave. Het vinden van een balans tussen woningbouw, infrastructuurontwikkeling, circulariteit, duurzame energieprojecten en bescherming van natuur en omgeving is hierbij een voortdurende uitdaging. De stikstofcrisis heeft deze uitdaging nog verder onder druk gezet, met strengere eisen voor ruimtelijke planning tot gevolg.

Waar in de afgelopen decennia de nadruk lag op decentrale invulling van het ruimtelijk beleid, lijkt er een groeiende behoefte te zijn aan meer regie vanuit de Rijksoverheid. Hierdoor ziet Public Matters een terugkeer naar een meer gecentraliseerde aanpak, met hernieuwde aandacht van de overheid voor volkshuisvesting en nationale programma’s gericht op de omgeving. Het gesprek tussen de overheid en organisaties in de woning- en bouwsector wordt daardoor steeds belangrijker, waarbij onderwerpen variëren van de aanwijzing van bouwlocaties tot regelgeving omtrent veiligheid en duurzaamheid van gebouwen.

Desalniettemin speelt ook lokaal stakeholdermanagement bij ruimtelijke vraagstukken een cruciale rol. Zo kan het betrekken van lokale partijen en andere externe stakeholders in een vroeg stadium bijdragen aan draagvlak voor ontwikkelprojecten.

Onze advieswerk richt zich ook op het ondersteunen van cliënten in de bouwsector bij het aanpakken van de verduurzamingsopgave. Met circa 40% van de CO2-uitstoot afkomstig uit de gebouwde omgeving, staat de sector voor aanzienlijke uitdagingen. Dit omvat onder meer het verduurzamen van bouwmaterialen, het omgaan met grondstoffentekorten en de noodzaak om meer circulair te werken. De snelle ontwikkeling van nieuwe standaarden en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau, vereist constante aanpassing van organisaties in deze sector.

Voorbeelden van onze diensten in de bouw en vastgoedsector:

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Wij voorzien u graag van advies om te zorgen dat de stem van uw organisatie gehoord wordt in Den Haag en/of Brussel.

"Het vinden van een balans tussen woningbouw, infrastructuurontwikkeling, circulariteit, duurzame energieprojecten en bescherming van natuur en omgeving is hierbij een voortdurende uitdaging."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.