Expertise

Hoe een krachtenveldanalyse stakeholderanalyses kan versterken

20-03-2022

In de complexe wereld van beleidsvorming is het begrijpen van de krachten die van invloed zijn op het besluitvormingsproces van grote waarde. De krachtenveldanalyse, een instrument dat zijn wortels heeft in de sociologie en managementwetenschappen, biedt een gestructureerde benadering om de diverse dynamieken te begrijpen die de uitkomst van een situatie beïnvloeden. In deze blog verkennen wij hoe de krachtenveldanalyse een waardevolle aanvulling kan zijn op de traditionele stakeholderanalyse, en hoe het gezamenlijk gebruik van deze instrumenten je public affairs aanpak kan versterken.

Krachtenveldanalyse: een overzicht

De krachtenveldanalyse is een analytisch hulpmiddel dat de verschillende krachten die van invloed zijn op een besluitvormingsproces identificeert en evalueert. Ontwikkeld door de socioloog Kurt Lewin, beoogt dit model een dieper inzicht te verschaffen in de krachten die een verandering bevorderen of belemmeren. De krachten worden verdeeld in twee categorieën: drijvende krachten, die de gewenste verandering ondersteunen, en tegenwerkende krachten, die verandering weerstaan. Door deze krachten in kaart te brengen, kunnen organisaties een strategie ontwikkelen om de gewenste verandering te bevorderen en weerstand te verminderen.

Krachtenveldanalyse en stakeholderanalyse: een synergie

Een stakeholderanalyse is een belangrijk instrument voor organisaties om de belangen en invloeden van belanghebbenden in kaart te brengen. Ideaal voor mensen die willen lobbyen. Hierbij worden individuen, groepen of organisaties geïdentificeerd die direct of indirect worden beïnvloed door of invloed uitoefenen op een besluitvormingsproces. De krachtenveldanalyse en stakeholderanalyse vullen elkaar aan en creëren een synergie die de diepgang en reikwijdte van de analyse vergroot. Stakeholders worden niet alleen geïdentificeerd, maar ook begrepen in termen van de krachten die hen stimuleren of tegenwerken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld betere duurzame partnerschappen in de politiek worden aangegaan.

Krachtenveldanalyse van stakeholders: een praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat een organisatie overweegt over te stappen op een duurzaam businessmodel. Een traditionele stakeholderanalyse zou de betrokkenheid van belanghebbenden identificeren, zoals werknemers, klanten, leveranciers en milieuorganisaties. De krachtenveldanalyse voegt hieraan toe door de drijvende en tegenwerkende krachten met betrekking tot duurzaamheid te identificeren.

Drijvende krachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een groeiend milieubewustzijn onder klanten, subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven en positieve media-aandacht voor groene praktijken. Tegenwerkende krachten kunnen daarentegen voortkomen uit hogere initiële kosten voor duurzame infrastructuur en mogelijke weerstand binnen de organisatiecultuur.

Door beide analyses te integreren, kan de organisatie gerichte strategieën ontwikkelen om de duurzame overgang te vergemakkelijken. Stakeholderbetrokkenheid kan worden gestimuleerd door in te spelen op positieve krachten, terwijl potentiële zorgen kunnen worden geadresseerd.

Conclusie

In een wereld die steeds complexer wordt, is het vermogen om de krachten die ons vormgeven te doorgronden noodzakelijk om proactief en effectief te navigeren door verandering en ontwikkeling. De krachtenveldanalyse biedt een waardevol inzicht in de dynamieken die van invloed zijn op besluitvormingsprocessen. Gecombineerd met de traditionele stakeholderanalyse creëert het een goed middel voor organisaties om effectieve strategieën te ontwikkelen en te implementeren.

"Een traditionele stakeholderanalyse zou de betrokkenheid van belanghebbenden identificeren, zoals werknemers, klanten, leveranciers en milieuorganisaties. De krachtenveldanalyse voegt hieraan toe door de drijvende en tegenwerkende krachten te identificeren."

Wimer Heemskerk

Senior Account Executive

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.