Expertise

Het belang van effectief stakeholdermanagement

20-07-2020

Stakeholdermanagement is het proces van het ontwikkelen en onderhouden van relaties met belanghebbenden, ook wel stakeholders genoemd, en is een cruciaal onderdeel voor een succesvolle positionering van elke organisatie in de omgeving waarin zij opereert. Stakeholders zijn onder andere politici, toezichthouders, overheden, NGO’s en media, maar ook klanten, leveranciers, werknemers en aandeelhouders.

Waarom is stakeholdermanagement belangrijk?

Het belang van stakeholdermanagement ligt in het effectief identificeren van de behoeften, verwachtingen en zorgen van stakeholders, om zo het speelveld van de organisatie beter te begrijpen en op basis daarvan effectieve public affairs-strategieën te ontwikkelen. Hierbij hoort ook het bepalen met welke stakeholders relaties moeten worden opgebouwd of versterkt en hoe dat het beste kan worden gedaan. Door in gesprek te gaan met stakeholders kunnen organisaties ook hun relaties en reputaties verbeteren, meer wederzijds begrip creëren en kansen en uitdagingen beter identificeren.

Effectieve aanpak

Effectief stakeholdermanagement vereist een proactieve en geïntegreerde aanpak, waarbij de organisatie rekening houdt met de belangen van alle stakeholders en dit in overweging neemt bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten. Dit kan bijdragen aan het bereiken van duurzame resultaten op de lange termijn. En daar willen wij organisaties graag bij helpen – bijvoorbeeld door de best mogelijk strategie te ontwikkelen en te implementeren.

Benieuwd naar wat Public Matters kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op.

"Door in gesprek te gaan met stakeholders kunnen organisaties ook hun relaties en reputaties verbeteren, meer wederzijds begrip creëren en kansen en uitdagingen beter identificeren."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.