Opinie

Behartig uw belangen ook online!

06-12-2018

Positionering en beïnvloeding vindt uiteraard niet alleen plaats in de fysieke wereld, maar ook in de digitale wereld.

Belangrijke stakeholders zoals Kamerleden, journalisten en andere influencers zijn vaak zeer actief op social media. En aangezien op digitale kanalen als Twitter, Facebook en LinkedIn op hoge snelheid nieuws, actualiteiten en meningen worden gedeeld, is het digitale domein vaak de eerste plek waar beeld- én meningsvorming worden bepaald.

Online stakeholdermanagement

Voorheen bepaalden vooral journalisten van traditionele media als kranten en televisie het nieuws. Tegenwoordig kan echter iedereen zelf nieuws maken en zijn of haar eigen boodschap bepalen. En hoewel het makkelijker is geworden om breed te zenden, is het juist moeilijker geworden om gericht de juiste doelgroep te bereiken. Door een gestructureerde aanpak kun je de impact van je eigen boodschap vergroten. Door bijvoorbeeld de meest relevante spelers op social media in kaart te brengen, kun je een doelgroep gericht bereiken en managen. En door de trending topics rondom een issue in kaart te brengen, kun je een boodschap effectief afstemmen op de beoogde discussie of doelgroep. Zo vergroot je de kansen om daadwerkelijk impact te hebben op de besluitvorming en percepties van relevante stakeholders.

De Binnenhof bubble

Via digitale kanalen kan actief worden bijgedragen aan de positionering richting Kamerleden, beleidsmakers of key opinion leaders. Op dit moment zijn 148 van de 150 Tweede Kamerleden actief op Twitter. Facebook en Linkedin zitten daar kort achter, met Instagram als populairste snelle stijger. Wat daarbij opvalt zijn de verschillen in gebruik. Waar Facebook vooral richting de achterban of voor campagnes wordt gebruikt, is Twitter nog steeds het medium van de Binnenhof bubble waarop journalisten, lobbyisten en een selecte groep influencers actief zijn.

Digitaal consulteren

Kamerleden maken tegenwoordig graag gebruik van social media om input te verkrijgen. Zo zijn er Kamerleden dievoorafgaand aan debatten vragen om een bijdrageof organisaties die hier slim op inspelen en op minder traditionele wijzeeen werkbezoek opzetten. Daarnaast heeft social media ook een agenderende rol. Zo wordt Twitter regelmatig gebruikt als bron omKamervragen te stellenof juist omKamervragen aan te kondigen. Zomaar een aantal voorbeelden waarmee de impact en de effectiviteit van een public affairs campagne kan worden vergroot.

Meten is weten

Een bijkomend voordeel vandigital public affairsis dat activiteiten in grote mate meetbaar zijn. Dat maakt de inzet van dergelijke activiteiten tastbaarder en inzichtelijker. Door de effectiviteit van een lobbycampagne te meten, kan deze worden aangepast waar nodig. Dat kan bijvoorbeeld door inzicht te geven in hoeveel én welke mensen een bepaalde boodschap hebben gezien. Daarnaast kan de publieke perceptie ten aanzien van een issue in kaart worden gebracht door het uitvoeren van een sentiment scan met behulp van speciale software. Er zijn dus tal van mogelijkheden bijgekomen in het beïnvloedingsproces. Daarmee is digital public affairs een onmisbare tool in de toolkit van de moderne public affairs professional.

Meer weten over digital public affairs? Neem dan contact met ons op.

Foto door Torsten Dettlaff via Pexels

Digital public affairs hoort in de toolkit van elke moderne public affairs professional.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.