Nieuws

Voorstel uitbreiding EU-mededingingsregels voor tech bedrijven

21-05-2019

Onlangs riep D66 op tot extra mededingingsregels voor tech bedrijven. Nu is ook de houding van het kabinet tegenover digitale platforms veranderd. Waar het ministerie van Economische Zaken de platforms eerst tegemoet kwam, stelt het kabinet nu dat de blijvende dominante positie van digitale platforms onwenselijk is.

Maatregelen op Europees Niveau

De staatssecretaris voor Economische Zaken, Mona Keijzer van het CDA, stelt drie maatregelen voor om op Europees niveau in te kunnen grijpen bij mededingingsproblematiek. In een brief naar de Tweede Kamer stelt Keijzer voor om de bevoegdheid van het Directoraat-Generaal Concurrentie uit te breiden.

Het kabinet gaat nu actief op zoek naar steun van andere lidstaten. Keijzer vindt dat het aanpassen van het mededingingsbeleid voor de digitale economie een van de doelstellingen van de nieuwe Europese Commissie zou moeten zijn.

Een aantal opvallende zaken uit de Kamerbrief:

  • Er worden specifiek zorgen geuit over technologiebedrijven die fungeren als poortwachters voor consumenten en bedrijven;
  • Het kabinet zou graag zien dat de Europese Commissie ex-ante interventies kan uitvoeren, bijvoorbeeld bij technische overnames;
  • De huidige mededingingsregels van de EU bieden voldoende instrumenten en hoeven daarom niet te worden aangepast. Wel moeten de richtlijnen worden aangepast;
  • De DG Concurrentie moet digitale platforms, tegen redelijke voorwaarden, kunnen dwingen om gegevens te delen of actief andere keuzemogelijkheden aan te bieden wanneer het platform wordt gebruikt voor cross-selling.
  • De huidige drempels in de mededingingsrichtlijnen zijn gericht op omzet en marktaandeel. Omdat overnames in de techindustrie op basis van die drempels niet worden gesignaleerd door de Commissie, moeten de richtlijnen worden aangepast. De Commissie kan bijvoorbeeld kijken naar de waarde van transacties bij overnames.

Naar verwachting bespreekt de staatssecretaris dit onderwerp tijdens de EU-Concurrentieraad op 27 en 28 mei.

Voor vragen of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar pwalraven@publicmatters.nl

Foto door Pixabay via Pexels

Het kabinet gaat nu actief op zoek naar steun van andere lidstaten.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.