Nieuws

Wat Public Matters voor uw organisatie kan betekenen tijdens de coronacrisis

03-04-2020

Het coronavirus is ten eerste natuurlijk een zorg voor de gezondheid van onze naasten – familie, vrienden en collega’s. Daarnaast zijn de gevolgen voor de economie immens en zeer waarschijnlijk nog lang voelbaar. Voor de meeste sectoren betekent het een verandering in de relaties met beleidsmakers. Veel bedrijven zoeken samenwerking met overheden om bij te dragen aan het vinden van oplossingen om de crisis te lijf te gaan, zoals het door Public Matters opgezette ‘Tech tegen Corona’ Initiatief. Ook zullen veel bedrijven gebruik maken van de aangekondigde steunmaatregelen. Hierbij lijkt men er zich meer dan ooit van bewust dat de handelswijze van bedrijven tijdens deze crisis de reputatie bepaalt.

Public Matters kijkt ook voorbij deze crisis. Wat is het effect op toekomstige wet- en regelgeving en wat betekent dit voor de relaties tussen overheden en bedrijven? De eerstvolgende verkiezingen (maart 2021) zijn hierbij een belangrijk moment.

In de tussentijd staan public affairs en lobbyactiviteiten niet stil, ondanks het feit dat de meeste communicatie met beleidsmakers digitaal plaatsvindt. Want juist nu is er bij overheden behoefte aan inzichten vanuit cruciale economische sectoren – onder andere ten aanzien van wat zij kunnen bijdragen en nodig hebben.

Wat Public Matters voor uw organisatie kan betekenen tijdens de coronacrisis:

  • Realiseren toegang tot steunmaatregelen. Ons adviseurs geven inzicht in de steunmaatregelen van de overheid en de gerelateerde besluitvormingstrajecten. Door de hoge snelheid van besluitvorming is het van belang direct de juiste personen bij ministeries en de crisisorganisatie te kunnen bereiken. Public Matters adviseert bij de lobby voor toegang tot deze maatregelen.
  • Opzetten coalities. Samenwerking (binnen sectoren en cross-sectoraal) wordt vooral nu gewaardeerd, zoals het ‘Tech tegen Corona’ Initiatief.
  • Agendasetting voor het post-corona tijdperk. Wanneer deze crisis onder controle is zullen beleidsmakers gaan kijken naar wat er nodig is om een volgende crisis te voorkomen. Het tijdig adresseren van beleidsissues is daarom van belang om toekomstige wet- en regelgeving te beïnvloeden. Wij kijken met directies over de horizon naar toekomstig beleid en naar de effecten van de crisis op de verkiezingen in 2021
  • Positioneren cruciale sectoren. We werken massaal thuis en boodschappen worden weer levensmiddelen genoemd. Welke sectoren zijn cruciaal en wat betekent dit voor uw organisatie? Public Matters adviseert organisaties in vitale sectoren ten aanzien van welke maatregelen nodig zijn op de korte en lange termijn.
  • Reputatiemanagement. Wat doet/deed uw organisatie tijdens de coronacrisis? Deze vraag wordt niet alleen vandaag gesteld maar zal ook de komende jaren gesteld worden. De inzet van bedrijven vandaag heeft nog jarenlang effect op de maatschappelijke reputatie van bedrijven. Public Matters voorziet uw organisatie in een ‘blik van buiten’ op de reputatie van uw organisatie bij beleidsmakers.
  • Internationaal netwerk. Public Matters werkt samen met partners in meer dan 50 landen wereldwijd. Wij kunnen inzichten geven in de maatregelen in andere landen en de kansen en bedreigingen voor uw organisatie.
  • Crisiscommunicatie. Deze crisis vraagt om een andere wijze van communiceren naar ministeries en politici. De ontwikkelingen en besluitvorming gaan sneller dan ooit en er is een overflow van mediaberichtgeving. Public Matters is als sparring partner 24/7 beschikbaar voor bestuurders in deze crisistijd.

Public Matters kijkt ook voorbij deze crisis. Wat is het effect op toekomstige wet- en regelgeving en wat betekent dit voor de relaties tussen overheden en bedrijven.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.