Nieuws

Programma: Bestemming Den Haag

10-12-2020

Op 2 en 3 december vond de vierde sessie van Programma: Bestemming Den Haag plaats. Het doel van dit programma is om de afstand tussen de Brainportregio in Zuidoost-Brabant en bestuurlijk Den Haag te verkleinen. Het afgelopen decennium heeft de regio, die ook de officiële status van mainport heeft, hard gewerkt aan het versterken van hun positie, met als gevolg tastbare resultaten die in het regeerakkoord van kabinet Rutte III stevig zijn geborgd.

Het programma, dat Public Matters samen met de Gemeente Eindhoven organiseert, biedt deelnemers een unieke kans om hun positie en netwerk met Haagse instituten te versterken. Daarnaast krijgen deelnemers meer inzicht in de wijze waarop ‘Den Haag’ werkt en hoe dit hun werk in Eindhoven beïnvloedt.

De afgelopen (digitale) sessie stond in het teken van de media en het maatschappelijk middenveld. Te gast waren Kay van der Linde en Edo van der Goot (NU.nl). Zij gaven de deelnemers inzicht in de rol die de media spelen in de besluitvorming, hoe en wanneer je het nieuws kunt halen en vertelden over hún netwerk in politiek Den Haag. Op donderdag spraken Mieke Ansems (VNO-NCW en MKB-Nederland) en Else van Nieuwkerk (NLdigital) over de formele en informele netwerken van grote belangenverenigingen, de invloed die zij op beleid uit kunnen oefenen als gesprekspartner en hoe de Brainportregio hierbij is aangesloten. Alle vier de sprekers hebben ons interessante inzichten gegeven en de deelnemers geholpen bij het opbouwen van hun netwerkplan.

We kijken uit naar de laatste sessie begin volgend jaar die fysiek en op locatie in een Brainportgemeente plaats zal vinden.

Public Matters organiseert voor diverse organisaties en regionale/lokale overheden trainingen en workshops over stakeholdermanagement en bestuurlijke sensitiviteit.

Wil je meer weten over Programma: Bestemming Den Haag of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor het opzetten van een vergelijkbaar programma? Neem dan contact op met Anita Schmale.

"De Brainportregio in Zuidoost-Brabant heeft het afgelopen decennium hard gewerkt aan het versterken van hun positie"

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.