Nieuws

Nieuwe samenstelling Eerste Kamer

27-05-2019

Wat betekenen de Senaatsverkiezingen voor u?

Tussen al het Europese verkiezingsgeweld door kozen de 570 leden van de 12 Provinciale Staten vandaag de 75 leden van de Eerste Kamer. Hierdoor heeft het Kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

Om wetgeving door beide Kamers te krijgen zal de Regering in de Eerste Kamer dan ook op zoek moeten naar meerderheden buiten de coalitie om. Getalsmatig kan dat met: Forum voor Democratie óf GroenLinks óf PvdA. Mede daarom kan de uitslag van deze verkiezingen ook van invloed zijn op uw contacten met de Tweede Kamer. Slaagt het zittende Kabinet er bijvoorbeeld in om de Rijksbegroting 2020 en wet- en regelgeving door de Eerste Kamer te loodsen met steun van oppositiepartijen?

Zetelverdeling in de Eerste Kamer, 38 nodig voor meerderheid

 • Forum voor Democratie: 12 (was 0)
 • VVD*: 12 (was 13)
 • CDA*: 9 (was 12)
 • D66*: 7 (was 10)
 • ChristenUnie*: 4 (was 3)
 • GroenLinks: 8 (was 4)
 • PVV: 5 (was 9)
 • SP: 4 (was 9)
 • PvdA: 6 (was 8)
 • Partij voor de Dieren: 3 (was 2)
 • 50PLUS : 2 (was 2)
 • SGP: 2 (was 2)
 • OSF: 1 (was 1)

* Coalitiepartijen: hadden gezamenlijk 38 zetels en gaan nu naar 32

Wanneer gaat de nieuwe Eerste Kamer aan de slag?

De provinciale electorale verschuiving van 20 maart jongstleden heeft vandaag officieel zijn weerslag gevonden in de Eerste Kamer. De komende tijd zijn er nog een aantal momenten die de politieke dynamiek in de Eerste Kamer verder gaan bepalen:

 • Vrijdag 31 mei: vaststelling officiële uitslag door Kiesraad
 • Dinsdag 11 juni: beëdiging van de nieuwe senatoren
 • Dinsdag 18 juni: instellen nieuwe Kamercommissies
 • Dinsdag 25 juni: verkiezing nieuwe Kamervoorzitter
 • Woensdag 10 juli: aanvang zomerreces van de senaat en een periode van circa 2 maanden waarin niet wordt vergaderd.
 • Maandag 9 september: de Eerste Kamer start het parlementaire jaar 2019-2020
 • Dinsdag 17 september: Prinsjesdag Aanbieding Miljoenennota en Rijksbegroting 2020

Welke wet- en regelgeving kan de Eerste Kamer goed- of afkeuren?

Naast de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2020, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zijn er diverse wetsvoorstellen die ‘op de rol staan’ om in de Eerste Kamer te worden behandeld. Viadeze linkvindt u een overzicht met diverse wet- en regelgeving in verschillende sectoren en de huidige status in de Eerste- of Tweede Kamer.

Voor bedrijven en organisaties die te maken hebben met deze wet- en regelgeving wordt het een boeiende tijd. Hoewel de Eerste Kamer geen amenderingsrecht heeft, kan zij bij bewindspersonen wel toezeggingen afdwingen, kunnen senatoren moties indienen of kan een wetsvoorstel ‘terug naar de tekentafel’ worden gestuurd. Kortom: als het Kabinet op zoek moet naar meerderheden buiten de coalitie om, biedt dat extra kansen voor beïnvloeding. Dan wel direct via de Eerste- dan wel indirect via de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ondersteuning bij belangenbehartiging?

Meer weten over de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer en de consequenties voor uw belangenbehartigingsstrategie? Neem gerust contact op. Public Matters denkt graag mee bij het navigeren in het proces om het besluitvormingsproces te beïnvloeden in de Eerste Kamer. Onze adviseurs helpen u graag door middel van o.a. het:

 • Opstellen van strategisch advies voor beleidsbeïnvloedingscampagnes en/of ondersteunen bij de uitvoering hiervan.
 • Analyseren en duiden van de impact van de verkiezingen op de relevante issues voor uw organisatie.
 • Opstellen van krachtenveldanalyses, Eerste Kamer-woordvoerdersoverzichten, profielen van senatoren en overzichten nieuwe samenstelling commissies.
 • Organiseren van werkbezoeken en kennismakingsgesprekken met senatoren.
 • Verzorgen van een op maat gemaakte workshop of training over effectieve belangenbehartiging op decentraal niveau of in de Eerste Kamer.

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor vragen via info@publicmatters.nl of 070-3046499.

Foto: Hans Kouwenhoven

Het Kabinet Rutte III heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.