Opinie

More data + less intelligence = infobesitas

25-09-2019

In de huidige informatiesamenleving resulteert het public affairs werk van veel organisaties in een groeiende behoefte aan strategische monitoring. Toen ik 17 jaar geleden in het vak begon, deed ik dat nog met behulp van de fax en kopieermachine. Die tijd is gelukkig voorbij. Maar paradoxaal genoeg is het monitoren ondanks alle handige tools en verbeterde websites niet per se makkelijker geworden. Meer informatie leidt immers niet altijd tot een betere kwaliteit van informatie. En inzichten uit social media analytics zijn pas echt van waarde als deze van advies worden voorzien.

Informatie neemt toe

Bij Public Matters merken we dat het aantal nieuwsberichten dat we voor onze opdrachtgevers duiden flink is toegenomen. Om dit alles snel en zorgvuldig te doen, maken we gebruik van slimme tools om veel informatie snel en efficiënt te verwerken. Daarnaast innoveren we InfoMatters, onze digitale monitoringstool, continue om nog beter in staat te zijn om veel documenten zelf te filteren. Maar we blijven daarnaast vooral gebruik maken van de denkkracht van ons InfoTeam om maatwerk te kunnen blijven leveren. Zo voorkomen we dat teveel informatie over de figuurlijke schutting wordt gegooid bij onze opdrachtgevers.

Voorkomen van information overload

Al bijna 20 jaar zorgen we voor snelle en complete informatievoorziening, waarbij het van belang is dat een information overload wordt voorkomen. Nu we zien dat de informatiestromen steeds groter worden, streven we er nog steeds naar dat onze cliënten zo min mogelijk informatie ontvangen. Het gaat ons er immers niet alleen om dat intelligence leidt tot ‘weten’, maar ook tot ‘handelen’. Daarom beslissen bij ons geen robots, maar public affairs professionals wat onze opdrachtgevers wel en niet ontvangen met duiding en advies over te ondernemen acties.

Scherpere duidingen en betere beslissingen

Wie op zoek is naar een monitoringservice doet er goed aan om niet alleen te kijken naar de eigenschappen van allerlei slimme tools in de markt – met Google meldingen komen sommigen ook een eind. Kijk vooral goed naar hoe er binnen de eigen organisatie wordt omgegaan met de informatiestromen. Informatiewinning is geen doel op zich. Het doel van het vergaren van kennis en inzichten is dat dit leidt tot scherpere duidingen en betere beslissingen. En daarmee wordt voorkomen dat organisaties uiteindelijk gaan leiden aan infobesitas.

Foto door Pixabay via Pexels

Het vergaren van kennis en inzichten moet leiden tot scherpere duidingen en betere beslissingen

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.