Nieuws

Meld je aan voor pro bono-ondersteuning door Public Matters

11-01-2023

Ieder jaar ondersteunen onze consultants een aantal organisaties pro bono met professioneel public affairs advies. Ook dit jaar kunnen organisaties zich aanmelden voor deze kosteloze ondersteuning, die ditmaal in het teken staat van cultuur. Daartoe nodigen wij organisaties uit de culturele sector – in de gehele breedte – van harte uit om zich aan te melden.

Onze expertise

Public Matters vindt dat goed public affairs advies ook beschikbaar moet zijn voor organisaties met zeer beperkte middelen. Daarom ondersteunen wij maatschappelijke organisatie bij vragen over hun lobby of denken we mee over strategische communicatie vraagstukken, digital public affairs en stakeholder management. Eerder hebben we al pro-bono-ondersteuning geboden aan onder andere Landschap Erfgoed Utrecht en de Vereniging van Nederlandse Orkesten (lees hier de ervaring).

De culturele sector

De pro-bonoprojecten richten zich dit jaar op de culturele sector. Na twee roerige lock-down jaren, waarin de cultuursector flink heeft geleden, komt het culturele leven weer op gang. Bekende uitdagingen blijven doorspelen: denk aan de arbeidsmarktpositie van culturele ondernemingen en makers, de Fair Practice Code voor inclusief werken en ondernemen in de kunst, en de positie van de culturele sector in beleid. Denk bij dit laatste aan uitdagingen zoals verduurzaming, digitalisering, economisch herstel en de versteviging van maatschappelijke relevantie. Wellicht speelt uw organisatie al in op deze uitdagingen, maar loopt u tegen een specifiek vraagstuk aan. Public Matters kan u mogelijk hierbij helpen.

Wat bieden wij?

We bieden de expertise van onze consultants voor een afgebakend vraagstuk. Dit vraagstuk kan een politieke of maatschappelijke uitdaging zijn, waar uw organisatie tegenaan loopt. In samenspraak ondersteunen onze consultants bij het positioneren van uw organisatie in de lokale of nationale politiek, het ontwikkelen van een bijdrage aan debatten en te ontwikkelen beleid of het opzetten van dialogen tussen uw organisatie en relevante stakeholders.

Met ons advies bieden wij een buitenstaanders blik en creatieve suggesties over het beïnvloeden van uw politieke en maatschappelijke speelveld. Daarnaast bieden we handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan met politieke vraagstukken en weet u beter in te spelen op ontwikkelingen en trends in beleid.

Selectiecriteria

Wij nodigen maatschappelijke organisaties van harte uit zich aan te melden voor onze pro bono ondersteuning. Deze ondersteuning heeft in alle gevallen een in de tijd gedefinieerd karakter – over zowel duur als intensiteit worden vooraf afspraken gemaakt. Evenals over de aanpak, het team van consultants, te verwachten resultaat, etc.

De selectie van organisaties wordt gemaakt door Public Matters op basis van onderstaande criteria:

  • De organisatie, en het daaruit voortkomende verzoek, heeft een sterk maatschappelijk component;
  • De organisatie heeft beperkte expertise en middelen op het gebied van public affairs en lobby;
  • De organisatie heeft bij voorkeur een ANBI-status;
  • De organisatie is niet gelieerd aan een politieke partij of land;
  • De onderwerpen zijn maatschappelijk of politiek niet controversieel;
  • Pro bono werkzaamheden die volgen uit het verzoek zijn tijdelijk van aard.

Aanvraag

In uw aanmelding lezen we graag het volgende terug:

  • Korte omschrijving van de missie en werkzaamheden van uw organisatie;
  • De uitdaging waar u tegenaan loopt en waar u graag ondersteuning bij krijgt;
  • Een benoeming van hoe uw organisatie voldoet aan de selectiecriteria.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Valérie Mendes de León via vmendesdeleon@publicmatters.nl of bellen naar 070-3046 499. Aanvragen worden op basis van genoemde criteria gewogen.

"Ook dit jaar kunnen organisaties zich aanmelden voor deze kosteloze ondersteuning, die ditmaal in het teken staat van cultuur."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.