Nieuws

De Vereniging van Nederlandse Orkesten zet de impact van hun werk centraal – terugblik op een van onze pro bono projecten in 2021

Ook in 2022 bieden wij weer pro bono advies en ondersteuning aan.

15-02-2022

De Vereniging voor Nederlandse Orkesten (VvNO) zet zich in voor de gezamenlijke belangen van tien professionele symfonieorkesten. Doel is het borgen van een innovatieve, samenwerkende en krachtige orkestensector. De orkesten bestaan uit in totaal zo’n 1.000 professionele musici en ruim 250 stafmedewerkers. De orkesten raken hun publiek door het vertolken en herscheppen van symfonische muziek van gisteren, vandaag en morgen. Met het uitvoeren van deze kerntaak en al hun nevenactiviteiten binnen en buiten de orkesten, zoals lesgeven, dirigeren of het spelen binnen een ensemble, zijn de musici op vele manieren van maatschappelijke betekenis.

Public Matters heeft de VvNO voorzien van pro bono advies op het gebied van strategische communicatie en lobby in 2021.

Wegvallen van impact

De grote impact die cultuur op de maatschappij heeft, is tijdens de coronacrisis extra duidelijk geworden toen de meeste culturele activiteit opeens stilviel en maar mondjesmaat weer mogelijk werd. De sector is en blijft hard getroffen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor iedereen die daar direct werkzaam is, zoals musici, maar ook voor complementaire banen in bijvoorbeeld de techniek, horeca en beveiliging. En het wegvallen van culturele activiteiten heeft een negatief effect op de mentale gezondheid van mensen, de leefbaarheid van steden en sociale cohesie. Kortom, cultuur vervult een wezenlijke functie en een goed functionerende culturele sector heeft een positief effect op onze maatschappij.

Verleggen van de focus

Die maatschappelijke betekenis mag wat de VvNO betreft meer centraal staan, ook bij de financiering van cultuur vanuit de overheid. Chris Dingjan, verenigingsmanager van de VvNO: “We willen ons niet langer blindstaren op productie. De orkesten zullen hun focus verleggen naar impact. In feite is dat een verschuiving van financieel verdienvermogen naar maatschappelijke betekenis. Vreemd genoeg werd onze maatschappelijke voetafdruk tot nu toe gemeten op basis van het bedrag aan binnengehaalde sponsorgelden en verworven eigen inkomsten. In onze gedeelde visie zien de orkesten een toekomst waarin ze een mix van maatschappelijke activiteiten kunnen blijven aanbieden en middelen naar eigen inzicht kunnen inzetten, rekening houdend met actuele maatschappelijke waarden en ontwikkelingen.”

Nieuwe visie: beoordeel impact

De VvNO heeft in 2021 een nieuwe visie ontwikkeld op hoe cultuur, en specifiek orkesten, moet worden beoordeeld. Deze nieuwe visie is de inzet van de VvNO geworden richting coalitiebesprekingen. Public Matters heeft de VvNO geholpen met het in kaart brengen van de veranderende politieke ontwikkelingen rondom de formatie en voorzien van advies op het gebied van strategische communicatie.

Pro bono advies door Public Matters

Public Matters adviseert organisaties hoe zij een positie kunnen verwerven in het politieke, publieke of bestuurlijke krachtenveld, en vindt het belangrijk dat professionele belangenbehartiging niet alleen voorbehouden is aan bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties of overheden. Ook financieel minder daadkrachtige organisaties die een maatschappelijk belang nastreven en een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken ondersteunen wij graag. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid staan wij jaarlijks verschillende organisaties bij met pro bono advisering.

Hier vindt u meer informatie over pro bono ondersteuning in 2022.

Photo by Bridgewater Sinfonia

"Samen met de VvNO hebben we de veranderende politieke ontwikkelingen rondom de formatie in kaart gebracht."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.