Nieuws

Initiatiefnota Lobby in Daglicht

14-02-2017

14 voorstellen voor transparante belangenbehartiging.

Vandaag stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota ‘Lobby in Daglicht’ van PvdA Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. In deze Nota doen zij 14 voorstellen met als doel tot transparantere belangenbehartiging te komen. De voorstellen zijn gericht aan Kabinet, Kamer en de beroepsgroep van lobbyisten.

Bijna alle moties werden vandaag met overgrote meerderheid aangenomen. Onderstaand een overzicht van de aangenomen moties, inclusief link naar de volledige motie.

34 376, nr. 5 -de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties
34 376, nr. 6 -de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen
34 376, nr. 7 -de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten
34 376, nr. 9 -de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten
34 376, nr. 10 -de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers
34 376, nr. 11 -de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp

Onderstaande motie werd verworpen:
34 376, nr. 8 -de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren

Op 23 januari 2017 werd op WNL / Radio I tussen 20:45 – 21:15u aandacht besteed aan dit onderwerp. Lea Bouwmeester, Arco Timmermans en Peter van Keulen gingen daarbij met elkaar in debat. Het item kan hier worden beluisterd. Het stenogram van het Notaoverleg is hier te vinden. De brief met de reactie van Minister Blok (VenJ) op de moties is hier te vinden.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.