Nieuws

Borst en Gaemers nemen Machiavelliprijs in ontvangst

08-02-2017

Uitreiking van de jaarlijkse Machiavelliprijs

Op 8 februari 2017 hebben Hugo Borst en Carin Gaemers de Machiavelliprijs 2016 in ontvangst genomen. Zij ontvingen de prijs, omdat ‘zij met hun manifest ‘Scherp op Ouderzorg’ de meest effectief communicerende actiegroep van de laatste tijd vormen’, aldus het juryrapport. Public Matters is hoofdsponsor van de stichting Machiavelli.

De Machiavelliprijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), sprak voorafgaand aan de prijsuitreiking de Machiavellilezing 2016 uit, getiteld ‘De burgerdictatuur. Doorgeprikte Haagse bubbels of staatloos populisme?’.

Het juryrapport vervolgt Zij hebben het zeer beladen politieke debat over ouderenzorg in recordtempo weten te depolitiseren. Bij alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben zij een hoogst uitzonderlijke eensgezindheid weten af te dwingen. Daarmee hebben zij een doorbraak bereikt die een plek in de politieke geschiedenis verdient’. (…)

Met hun initiatief, dat ontstaan is in de gangen van een verpleeghuis, hebben zij een mega stap gezet naar de verbetering van de zorg voor ouderen in ons land. De inhoud van het manifest was aansprekend: voor doorsnee burgers, voor mensen met een familielid in een verpleeghuis, voor de medewerkers daar, en voor een tot voor kort tot op het bot verdeelde politiek’ , zo vervolgt het juryrapport.

‘De publiciteit die Hugo Borst en Carin Gaemers om het manifest heen organiseerden was zeer doeltreffend. Hun onpartijdigheid en onbevangenheid in het benaderen van politici, bepaalden hun politieke succes. Een mooi plan maken is een ding, daar goed over communiceren is een kwaliteit apart’.

Het gehele juryrapport is hier te vinden.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.