Nieuws

Impact van de PS-verkiezingen op de Eerste Kamer

20-03-2019

Wat betekenen de verkiezingen van vandaag voor de Senaat?

Vandaag kiest Nederland nieuwe leden in de Provinciale Staten en bestuursleden in de Waterschappen. Meer dan ooit stonden deze verkiezingen in het teken van de impact op nationaal niveau: behoudt het Kabinet Rutte III een meerderheid in de Eerste Kamer? Blijft ons land bestuurbaar als zij haar meerderheid verliest? En slaagt het zittende Kabinet erin om de Rijksbegroting 2020 en wet- en regelgeving door de Eerste Kamer te loodsen met steun van oppositiepartijen?

Wanneer gaat de nieuwe Eerste Kamer aan de slag?

Een eventuele provinciale electorale verschuiving zal niet direct leiden tot een machtsverschuiving, laat staan tot landelijke verkiezingen. Wel is een aantal data van belang die de politieke dynamiek in de Eerste Kamer gaan bepalen de komende maanden. Alle belangrijke data op een rijtje:

  • Maandag 27 mei 2019: de nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten.
  • Dinsdag 11 juni: de beëdiging van de nieuwe senatoren.
  • Woensdag 10 juli: aanvang zomerreces van de senaat en een periode van circa 2 maanden waarin niet wordt vergaderd.
  • Maandag 9 september: de Eerste Kamer start het parlementaire jaar 2019-2020.

Welke wet- en regelgeving kan de Eerste Kamer goed- of afkeuren?

Naast de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2020, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, heeft het Kabinet Rutte III verschillende wetsvoorstellen in voorbereiding die ‘op de rol staan’ om in de Eerste Kamer te worden behandeld. Via deze link vindt u een overzicht met relevante wet- en regelgeving per sector en de huidige status in de Eerste Kamer.

Voor bedrijven en organisaties die te maken hebben met deze wet- en regelgeving wordt het een boeiende tijd. Hoewel de Eerste Kamer geen amenderingsrecht heeft, kan zij bij bewindspersonen wel toezeggingen afdwingen, kunnen senatoren moties indienen of kan een wetsvoorstel ‘terug naar de tekentafel’ worden gestuurd. Kortom: als het Kabinet op zoek moet naar meerderheden buiten de coalitie om, biedt dat extra kansen voor beïnvloeding. Dan wel direct via de Eerste- dan wel indirect via de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ondersteuning bij belangenbehartiging?

Public Matters denkt graag mee bij het navigeren in het proces om het besluitvormingsproces te beïnvloeden in de Eerste Kamer. Onze adviseurs helpen u graag door middel van o.a. het:

  • Opstellen van strategisch advies voor beleidsbeïnvloedingscampagnes en/of ondersteunen bij de uitvoering hiervan.
  • Analyseren en duiden van de impact van de verkiezingen op de relevante issues voor uw organisatie.
  • Opstellen van Eerste Kamer-woordvoerdersoverzichten, profielen van senatoren en krachtenveldanalyses.
  • Organiseren van werkbezoeken en kennismakingsgesprekken met senatoren.
  • Verzorgen van een op maat gemaakte workshop of training over effectieve belangenbehartiging op decentraal niveau of in de Eerste Kamer.

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor vragen via info@publicmatters.nl of 070-3046499. En indien u wilt napraten over de uitslag van de verkiezingen en de verkiezingscampagne dan bent u van harte welkom bij het Machiavelli-Campagneleidersdebat op 21 maart om 9:00 uur in Nieuwspoort in Den Haag. Public Matters is hoofdsponsor van de Stichting Machiavelli. Aanmelden kan via deze link.

Foto: Hans Kouwenhoven

Meer dan ooit stonden deze verkiezingen in het teken van de impact op nationaal niveau.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.