Nieuws

Open workshop ‘Effectief lobbyen’ op 22 mei

03-04-2019

Op 22 mei organiseert Public Matters weer de jaarlijkse workshop ‘Effectief lobbyen’. Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.

Wilt u inzicht krijgen in politieke en ambtelijke besluitvormingsprocessen en procedures? De impact van uw belangenbehartiging richting parlement, kabinet en departementen vergroten? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Dan is de workshop “Effectief lobbyen” van Public Matters iets voor u. De eerstvolgende workshop vindt plaats op 22 mei in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Het programma bestaat o.a. uit:

  • Praktijkgericht theoretisch kader met aandacht voor beleids- en politieke processen;
  • Spiegelsessies met een Kamerlid en een public affairs professional;
  • Werkcase waarin wordt geoefend met het ontwikkelen van een effectieve lobbyaanpak en praktische argumentatievaardigheden.

Na afloop van de workshop beschikt u onder andere over:

  • Inzicht in de formele en informele werking van de besluitvormingsprocedures;
  • Kennis van de voorwaarden voor effectieve belangenbehartiging, inclusief instrumenten en do’s & don’ts;
  • Kennis over de basics van stakeholdermanagement en concrete tools t.b.v. ontwikkeling van een concrete en planmatige lobbyaanpak;
  • Praktische skills en vaardigheden t.b.v. overtuigen, het creëren van draagvlak en samenwerken;
  • Inzicht in uw eigen stijl met betrekking tot effectieve politieke communicatie.

Doordat er minimaal 6 en maximaal 12 personen deelnemen, is het programma interactief van aard met ruime gelegenheid tot intervisie en persoonlijke feedback.

De workshop is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met het (in)direct beïnvloeden van beleid en interactie met externe stakeholders. De workshop wordt verzorgd door Hugo Lantain en Bram Joanknecht, respectievelijk Senior Adviseur en Adviseur van Public Matters. Daarnaast zorgen gastsprekers met een politiek en/of public affairs achtergrond voor actuele duiding.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden voor de workshop neem dan contact op met Bram Joanknecht (070 3046486) of stuur een email naarinfo@publicmatters.nl. Heeft u vragen over het programma en kosten, neem dan contact op met Hugo Lantain (070-3046492).

Foto door fauxels via Pexels

De workshop is voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met het (in)direct beïnvloeden van beleid en interactie met externe stakeholders

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.