Opinie

Een constructieve dialoog over strategische autonomie?

25-01-2023

Het Financieel Dagblad heeft een jaarlijkse bijdrage van de secretaris-generaal van het ministerie van EZK in het vakblad ESB geduid met de kop “Topambtenaar: energie-intensieve industrie hoeft niet bij overheid aan te kloppen”. Dat is een nogal scherpe uitleg van het artikel, maar het leidt hopelijk tot een constructieve dialoog over strategische autonomie? Dus voor wie geïnteresseerd is, lees vooral het hele artikel in ESB!

Willen we voor essentiële grondstoffen afhankelijk zijn van andere landen? En hoe organiseren we dit dan? Dit gaat niet alleen over computerchips maar ook over basis-ingrediënten in de chemie waarmee we belangrijke producten, zoals medicijnen, maken.

Het valt op dat in het artikel nogal wordt geleund op strategische autonomie van Europa. En dat er voorbij wordt gegaan aan de impact van de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Maar vooralsnog hebben wij als Nederland nog geen echte keuze gemaakt en wordt het debat over welke industrieën de toekomst hebben nog amper gevoerd. En zelden spreken wij over de ‘hoe-vraag’. Wat voor effect een keuze op de supply chain van andere sectoren, op de werkgelegenheid en op het ecosysteem in een regio?

Het beantwoorden van die vragen is voorwaardelijk indien wij de koers willen bepalen op Europees niveau.

"Willen we voor essentiële grondstoffen afhankelijk zijn van andere landen? En hoe organiseren we dit dan?"

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.