Nieuws

Aanmelding pro bono ondersteuning 2022 van start

Laat uw stem horen en doe mee aan het democratische besluitvormingsproces

24-01-2022

Jaarlijks zetten de Public Matters adviseurs zich in om een aantal organisaties middels professioneel public affairs advies te ondersteunen, zo ook in 2022. Wij nodigen organisaties uit die zelf niet de middelen of kennis in huis hebben, maar wel de wens hebben om public affairs, lobby en/of stakeholdermanagement in te zetten in hun organisatie.

Pro bono ondersteuning

Public Matters is van mening dat iedere organisatie een kans verdient om haar stem te laten horen en zo mee te doen aan het democratische besluitvormingsproces in Nederland. Dit moet niet alleen bereikbaar zijn voor organisaties die hier voldoende middelen voor hebben. Juist ook financieel minder sterke organisaties met een maatschappelijk belang moeten hier een kans toe krijgen.

Onze expertise

Het inzetten van onze expertise voor het maatschappelijk belang is een kernpijler van ons MVO-beleid. Ondersteuning kan bij een breed scala aan vragen worden ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over – of ondersteuning bij – public affairs en lobbywerkzaamheden, strategische communicatie, digital public affairs, stakeholder management & krachtenveldanalyses, reputatieonderzoek en trainingen & workshops.

Selectiecriteria

Wij nodigen maatschappelijke organisaties van harte uit zich aan te melden voor onze pro bono ondersteuning. Deze ondersteuning heeft in alle gevallen een in de tijd afgebakend karakter – over zowel duur als intensiteit worden vooraf afspraken gemaakt. Evenals over de aanpak, het team van adviseurs, het te verwachten resultaat, etc.

De selectie van organisaties wordt gemaakt door Public Matters op basis van onderstaande criteria. De organisatie die het verzoek indient:

  • Opereert op het snijvlak van overheid en samenleving;
  • Heeft beperkte kennis van public affairs en lobby;
  • Heeft bij voorkeur een ANBI-status;
  • Is niet gelieerd aan een politieke partij of land;
  • Richt zich op maatschappelijke of politiek niet-controversiële onderwerpen;
  • Gaat akkoord dat pro bono werkzaamheden die volgen uit het verzoek tijdelijk van aard zijn.

In uw aanvraag dient u uit te leggen hoe uw organisatie aan de bovenstaande criteria voldoet.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of om uw aanmelding in te sturen kunt u contact opnemen met Eef Brands (ebrands@publicmatters.nl). Aanvragen worden op basis van genoemde criteria gewogen. Aanvragen voor projecten voor 2022 kunnen tot uiterlijk 25/2/2022 worden ingediend.

Foto door Akil Mazumder via Pexels

''Ook financieel minder sterke organisaties met een maatschappelijk belang moeten een kans krijgen om hun stem te laten horen"

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.