Nieuws

Bedrijfsleven eist groen regeerakkoord

03-05-2017

De lobby voor een groen klimaatakkoord wordt steeds sterker. Vijftien grote bedrijven willen dat de nieuwe regering vol inzet op duurzaam ondernemerschap om groene economische groei te bevorderen.

Ze pleiten onder meer voor het extra belasten op het verbruik van vervuilende grondstoffen en energie. In een open brief aan informateur Edith Schippers (VVD) schrijven de bestuurders dat ondernemers die de omslag naar duurzaam willen maken oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die daar minder waarde aan hechten. Via het belastingstelsel zouden bedrijven die vervuilen meer moeten gaan betalen.

Dat voorstel sluit naadloos aan op het groene regeerakkoord waar de duurzaamheidscommissies van de vier onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vorige week mee naar buiten kwamen. Dat plan heeft ook de goedkeuring van PvdA en ChristenUnie.

Breed gedragen lobby

Vorig jaar al pleitte een groep grote bedrijven, waaronder Shell en Eneco, voor meer haast en prioriteit bij de energietransitie. Dat pleidooi werd eind maart nog eens kracht bij gezet, toen onder aanvoering van oud-premier Balkenende een oproep aan Schippers werd gedaan.

Grote gemene deler bij al deze initiatieven: de overheid moet de leiding nemen, want het lukt bedrijven blijkbaar zelf niet, hoe belangrijk ze het ook vinden.

‘Overheid moet grenzen stellen’

In de oproep van vandaag aan Schippers geven de bedrijven ook toe dat de omslag naar duurzaam niet lukt als het aan het bedrijfsleven zelf wordt overgelaten. Daarom pleiten ze voor een voortrekkersrol voor de overheid, met strengere wetgeving om veranderingen te bewerkstelligen.

De initiatiefnemers geven het verbod op gratis plastic tasjes als voorbeeld. Daar is jarenlang over gesteggeld, maar toen het er eenmaal was vielen de gevolgen voor ondernemers mee en werd er milieuwinst geboekt. Als dit soort beslissingen aan de markt worden overgelaten, gebeurt er niets, aldus de bedrijven.

‘Investeer in innovatie’

Volgens de ondertekenaars onder aanvoering van ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV en ondernemersvereniging De Groene Zaak zijn veel ondernemers graag bereid hun steentje bij te dragen aan innovaties die helpen internationale klimaatafspraken na te komen.

Het nieuwe kabinet kan meehelpen door het met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen aantrekkelijker te maken daar in te investeren. “Zorg dat duurzaam ondernemen loont”, schrijven zij.

‘Extra asfalt schiet niet op’

De bedrijven pleiten voor meer investeringen in innovaties om de omslag te versnellen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en is veel nuttiger voor de BV Nederland dan extra asfalt. Bijkomend voordeel volgens de initiatiefnemers: de bedrijven die dit soort technieken ontwikkelen, kunnen daar vervolgens in het buitenland mee de boer op.

Onder de overige bedrijven die de brief hebben ondertekend zijn bierbrouwer Bavaria, bouwbedrijf BAM, uitvaartverzorger DELA, beddenproducent Auping en telecombedrijf KPN.

Bron: RTL Z d.d. 3 mei 2017

Foto door Pixabay

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.