Nieuws

Agenda’s bewindslieden voortaan openbaar

21-11-2016

De regering zal de agenda’s van bewindspersonen voortaan openbaar maken. Afspraken, werkbezoeken en toespraken worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Minister Plasterk schrijft dit in reactie op de nota Lobby in Daglicht van de PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. Daarin worden zeven voorstellen gedaan om de lobby op bewindspersonen en ministeries te verhelderen. Het kabinet onderschrijft de noodzaak daartoe.
Sommige ministers, zoals Dijsselbloem, Ploumen en Koenders, hadden al de gewoonte hun agenda bekend te maken. Toen de Volkskrant vorig jaar vanwege publicaties over lobbyen alle afspraken van ministers wilde inzien, moest nog met een WOB-procedure worden gedreigd.De invloed van burgers en organisaties op de totstandkoming van wetten moet volgens de regering beter zichtbaar worden. De voortgang van een wetsvoorstel moet in het vervolg online te volgen zijn, schrijft Plasterk. Inspraak kan via internetconsultatie worden geleverd. Dat is nu nog anoniem mogelijk, waardoor lobby onzichtbaar kan blijven. Of die anonimiteit wordt geschrapt, wil Plasterk pas eind dit jaar zeggen.

Ook toezichthouders zoals de autoriteit Consument en Markt, de Kansspelautoriteit of de Nederlandse Zorgautoriteit worden belobbyd. Welke terreinen worden door hen wel, en welke niet onderzocht? En waarom is dat? De regering belooft te inventariseren of deze organisaties voldoende transparant werken. Over lobby op toezichthouders is nog weinig bekend.

Lobby

Lobbywerk wordt niet alleen gedaan door professionele lobbyisten, maar ook door oud-politici. Daarom stelt Lobby in Daglicht voor het ‘draaideurbeleid’ aan te scherpen: er moet een toetsing plaatsvinden als oud-bewindspersonen overstappen naar een sector die raakt aan hun beleidsterrein. Het kabinet gaat zich buigen over de vraag of nadere kaders nodig zijn, maar legt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de bewindspersoon in kwestie.

De afgelopen jaren kwamen enkele Kamerleden in opspraak door een overstap naar het bedrijfsleven. Of een afkoelperiode ook voor oud-Kamerleden moet gelden, daarover willen Bouwmeester en Oosenbrug zich met een werkgroep van Kamerleden buigen.

In Kamerdebatten werd duidelijk dat de regeringspartijen verschillend over lobby denken. De VVD wil zo min mogelijk regulering, PvdA-minister Dijsselbloem heeft daarentegen zelf al maatregelen getroffen om het ministerie van Financiën minder kwetsbaar te maken voor lobbyisten. Schattingen van het aantal lobbyisten lopen uiteen van 700 tot wel 25.000.
‘Ik zie heel veel overeenstemming’, zegt Kamerlid Bouwmeester in reactie op de kabinetsbrief. ‘De gevestigde partijen moeten een stukje opzij, zodat nieuw evenwicht ontstaat. Dat gaat pijn doen.’ Bouwmeester noemt de maatregelen belangrijk om het vertrouwen in de politiek te herstellen. ‘Het is een antwoord aan de teleurgestelde kiezer.’

Bron: De Volkskrant 19-11-2016

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.