Verenigingsmanagement

Op een gestructureerde wijze omgaan met uw maatschappelijke omgeving vanuit de branchevereniging?

Public Matters adviseert over collectieve belangenbehartiging vanuit het perspectief van de branchevereniging én vanuit aangesloten leden. Voor grote internationaal opererende bedrijven hebben brancheorganisaties vooral de taak namens een collectief van gelijksoortige bedrijven belangen te behartigen richting overheid, politiek en maatschappelijke partijen. Politieke stakeholders en overheden hechten veel waarde aan de stem namens een collectief boven die van een individuele organisatie.

Public Matters helpt bedrijven het maximale rendement te halen uit hun lidmaatschap van een branchevereniging. Een effectieve strategie voor een effectieve belangenbehartiging vraagt om een actieve betrokkenheid bij de brancheorganisatie. Hierbij wordt gekeken naar een impact-assessment op onderwerpen die uw onderneming raken, de wijze van betrokkenheid bij besluitvorming en het aangesloten zijn op de juiste netwerken.

Op een effectieve wijze de belangenbehartiging van een branchevereniging organiseren?

Public Matters biedt expertise voor de ondersteuning van brancheverenigingen bij het organiseren van hun belangenbehartiging. Lobbyen door verenigingen is meer dan ooit een kwestie van koorddansen, want belangen van individuele leden kunnen soms conflicteren met het collectieve belang. Steeds minder bedrijven voelen zich gebonden aan een branchevereniging, omdat ze meer internationaal georiënteerd zijn of het speelveld dusdanig hebben vernieuwd dat ze zich niet verbonden voelen met een specifieke sector. Dit zet het Nederlandse polderlandschap onder druk, want veel politieke bestuurders hechten nog steeds veel waarde aan de inbreng van sectoren boven die van individuele bedrijven.

Onze advisering is erop gericht om de lobby van individuele bedrijven en brancheverenigingen optimaal en zoveel mogelijk aanvullend te laten functioneren. Ook hebben wij oog voor de lange termijn positie van een vereniging en ondersteunen wij in de coördinatie tussen leden en vereniging en de wijze waarop wordt omgegaan met (social) media.

Vanuit de belangen van verschillende stakeholders naar een maatschappelijk issue kijken

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.