Nieuws

Verbeteren transparantie wetgevingsproces

24-02-2017

Vrijdag 24 februari stuurde minister Blok van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer een notitie over de transparantie van het wetgevingsproces.

Hij ging daarbij ook in op ‘de motie-Van Gerven/Oosenbrug over een lobbyparagraaf bij wetsvoorstellen’ en punten uit de initiatiefnota ‘Lobby in daglicht’.

Ten aanzien van een lobbyparagraaf in wetsvoorstellen wordt in de notitie o.a. verwezen naar de Memorie van Toelichting (MvT) bij wetsvoorstellen. Hierin staat al beschreven in hoeverre de inbreng en inzichten van belanghebbenden daadwerkelijk invloed hebben, via de paragraaf ‘Consultatie en advies’. Wel is het volgens de notitie zo dat in de MvT niet alle contacten worden beschreven en dat dit ook niet wenselijk is omdat dit partijen kan hinderen in het geven van kritische of vertrouwelijke input.

Ook wordt in de notitie ingegaan op de zogenaamde internetconsultaties. Zo wil het kabinet kijken of de bekendheid met en het bereik van internetconsultatie kan worden verbeterd door het inzetten van meer en op doelgroepen gerichte communicatie over nieuwe internetconsultaties. Daarnaast wordt partijen de mogelijkheid gegeven om hun input wel/niet openbaar te maken.

De hele brief is hier na te lezen.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.