Nieuws

Meld je nu aan voor pro bono ondersteuning door Public Matters

09-01-2020

Public Matters adviseert organisaties hoe zij een positie kunnen verwerven in het politieke, publieke of bestuurlijke krachtenveld. Wij vinden het belangrijk dat professionele belangenbehartiging niet alleen voorbehouden is aan bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties of overheden. Ook financieel minder daadkrachtige organisaties die een maatschappelijk belang nastreven en een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken ondersteunen wij graag. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid staan wij jaarlijks verschillende organisaties bij middels pro bono advisering.

Uiteenlopende sectoren – 2020 jaar van Duurzaamheid

Onze pro bono advieswerkzaamheden richten zich op organisaties die een maatschappelijk belang dienen of nastreven. Waarbij politiek en beleid een belangrijke driver of barrière vormen bij het realiseren van doelstellingen van deze organisatie. Ieder jaar ondersteunen we organisaties op basis van een thema, voor 2020 is het thema Duurzaamheid.

Voortbouwen op onze expertise

Onze pro bono ondersteuning is gefundeerd op deexpertisevan de bij Public Matters werkende professionals en sluit aan op de inhoudelijkekennisdie in het bureau beschikbaar is in een aantal sectoren. Pro bono ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit advies over of ondersteuning bij werkzaamheden met betrekking tot public affairs en lobby, strategische communicatie, digital public affairs, stakeholder management, krachtenveldanalyses & reputatieonderzoek en trainingen en workshops.

Selectiecriteria

Wij nodigen maatschappelijke organisaties uit om aan te geven op welke manier Public Matters pro bono ondersteuning kan verlenen. Deze ondersteuning heeft in alle gevallen een in de tijd gedefinieerd karakter – over zowel duur als intensiteit worden vooraf afspraken gemaakt. Evenals over de aanpak, het team van adviseurs, te verwachten resultaat, etc.

De selectie van organisaties wordt gemaakt door Public Matters op basis van onderstaande criteria:

  • De organisatie, en het daaruit voortkomende verzoek, opereert op het snijvlak van overheid en samenleving;
  • De organisatie heeft beperkte kennis van public affairs en lobby;
  • De organisatie heeft bij voorkeur een ANBI-status;
  • De organisatie is niet gelieerd aan een politieke partij of land;
  • De onderwerpen zijn maatschappelijk of politiek niet controversieel;
  • Pro bono werkzaamheden die volgen uit het verzoek zijn tijdelijk van aard.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Bram Joanknecht viabjoanknecht@publicmatters.nl. Aanvragen worden op basis van genoemde criteria gewogen. Aanvragen voor projecten voor 2020 kunnen tot 28 februari 2020 worden ingediend.

Jaarlijks staan wij verschillende organisaties bij middels pro bono ondersteuning.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.