Nieuws

Lobbyparagraaf op 12/10 aan de orde in de Tweede Kamer

05-07-2016

Toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

Tijdens de procedurevergadering van de Commissie EZ (d.d. 5 juli 2016) is besloten om tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 (15.00 tot 18.00 uur) te spreken over het Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32 637, nr. 238).
Tevens wordt dan over de “transparantiebrief’ van de regering / minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp (d.d. 21 juni 2016) gesproken, en de antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen – 32637-243. Volgcommissies zijn: V&J, BiZa.

Zoals aangekondigd in het kader van een schriftelijk overleg over de motie van de Tweede Kamerleden Van Gerven en Oosenbrug over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen, zal het kabinet in het najaar een notitie naar de Kamer sturen over transparantie van het wetgevingsproces. In die notitie zal het kabinet ingaan op de onderdelen van de PvdA-initiatiefnota ‘Lobby in daglicht’ die betrekking hebben op het wetgevingsproces, op de openbaarheid van externe inbreng in het wetgevingsproces en op de motie Oosenbrug over het verstrekken van overheidsinformatie.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.