Nieuws

Minister Kamp ontvangt eerste exemplaar `Informatie en Invloed in de Tweede Kamer`

07-07-2016

Public Matters Lobbyseminar 2016
Tijdens het Public Matters Lobbyseminar 2016 op 23 juni 2016 heeft minister Henk Kamp het eerste exemplaar van het onderzoek naar Informatie en Invloed in de Tweede Kamer in ontvangst genomen.

Uit het onderzoek van de Universiteit Leiden onder Tweede Kamerleden blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten de uitwisseling van informatie met belangenbehartigers in beperkte tot redelijke mate transparant vindt. Tevens geeft ruim de helft van de Kamerleden die aan het onderzoek hebben deelgenomen aan geen behoefte te hebben om deze transparantie te verhogen. Ongeveer 15% van de respondenten geeft aan dat openbare agenda’s of lobbyregisters wenselijk zijn om transparantie te bevorderen. Dit zijn bevindingen uit een onderzoek van dr. Caelesta Braun, verbonden als universitair hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, in samenwerking met public affairs adviesbureau Public Matters, dat op 23 juni 2016 tijdens het Lobbyseminar 2016 is gepresenteerd (#pmseminar). In 2016 bestaat Public Matters 15 jaar.

Informatie en invloed in de Tweede Kamer

Uit het onderzoek ‘Informatie en Invloed in de Tweede Kamer’ komt naar voren dat Kamerleden de beleidsdepartementen en individuele burgers als de belangrijkste en meest betrouwbare bronnen van informatie beschouwen. Geloofwaardigheid van informatie wordt ontleend aan de inhoudelijke expertise en kwaliteit van argumentatie, maar ook bepalend zijn de vertrouwensrelatie en eerdere ervaringen die Kamerleden in hun contacten hebben opgedaan. Als belangrijkste uitdagingen in het ontsluiten van goede informatie noemen Kamerleden tijdgebrek en voldoende ondersteuning.
Het onderzoek — dat geheel onafhankelijk is uitgevoerd door de Universiteit Leiden zonder vergoeding door Public Matters — geeft hiermee mede inzicht in de informatie-uitwisseling tussen Tweede Kamerleden en belangenorganisaties. Braun: “Het goed kunnen ontsluiten en duiden van informatie door Kamerleden is cruciaal voor het functioneren van onze volksvertegenwoordiging. Dit onderzoek werpt een blik op een aantal prioriteiten en uitdagingen die Kamerleden daarbij ervaren. Daarmee wordt de recente politieke en publieke discussie over de relatie met belangenbehartigers in een bredere context geplaatst.”

Professionalisering public affairs professie

Met het onderzoek wordt gereflecteerd op de staat van de public affairs professie. Oprichter van Public Matters, Peter van Keulen, ziet dat het vak meer en meer professionaliseert. “Het ‘old school lobbyen’ dat vroeger draaide om kennissen, heeft plaatsgemaakt voor een vak dat draait om kennis. Het aantal pa-professionals neemt toe, evenals de belangstelling van beleidsmakers, journalisten en wetenschappers. De recente roep van een aantal politici voor regulering past in die trend. De professie moet daar aandacht voor hebben. Dit onderzoek draagt bij aan die discussie.”
Presentatie seminar 23 juni
Het onderzoek is gepresenteerd tijdens het Public Matters Lobbyseminar 2016 ‘De Tweede Kamer onthult?’ op 23 juni 2016 in de Glazen Zaal in Den Haag waarvoor zich 200 geinteresseerden aanmeldden. Bijdragen aan het seminar waren afkomstig van onder andere: Henk Kamp (minister Economische Zaken), Sharon Gesthuizen (Tweede Kamerlid SP), Cees van Riel (hoogleraar Corporate Communication, EUR), Eline Huisman (freelance journalist o.a. De Volkskrant) en Jeroen de Veth (manager Publieke Belangenbehartiging EVO). Binnenkort op deze website een verslag van het seminar.
Het hele onderzoek ontvangen? Stuur een email naar info@publicmatters.nl


Gesprek met Henk Kamp


Paneldiscussie met Sharon Gesthuizen, Cees van Riel, Jeroen de Veth en Eline Huisman (v.l.n.r.)


Borrel na afloop mede in het kader van het 15-jarig bestaan van Public Matters

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.