Nieuws

Kromkommer en het Europees Schoolfruitprogramma

Terugblik op een van onze pro bono projecten in 2020

05-02-2021

Kromkommer mede-oprichter Chantal Engelen zet zich sinds 2012 in voor gelijke rechten voor alle groenten en fruit. Kromkommer zorgt er op allerlei manieren voor dat ‘kromme’ groenten en fruit hun weg vinden naar het schap. Dit begint bij jong geleerd, oud gedaan: zo maakt Kromkommer lespakketten voor basisscholen (‘Red de Krommies!’), en lanceerde Kromkommer het kinderboek ‘De Krommies – Meneer Tweebeenpeen’ en Kromme groente en fruit speelgoed. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kromme groenten en fruit hoopt Kromkommer een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van voedselverspilling.

Public Matters ondersteunde Kromkommer in 2020 bij het behalen van dit doel – en blikt nu met Chantal terug op deze bewogen periode.

Authentiek geluid

“Eigenlijk doet Kromkommer helemaal niet aan lobby,” begint Chantal. “Wat we al sinds onze oprichting proberen te doen, is inspireren om anders te kijken naar de kwaliteit van groente en fruit: van boeren tot winkels, van restaurants tot de consument – en ook de politiek. Bij die laatste doelgroep horen echter wat andere spelregels. Maar ook daarin willen wij het authentieke Kromkommergeluid voorop laten staan.” Zo stond Kromkommer in 2018 nog met een wortelpak en kromme kiwi’s bij de Tweede Kamer –en wist zo haar eerste contact met Kamerleden te leggen.

Het Schoolfruitprogramma beïnvloeden tegen voedselverspilling

Afgelopen jaar ging Kromkommer aan de slag met kwaliteitseisen binnen het schoolfruitprogramma. Ze ontdekten dat in de Nederlandse uitvoering van het EU-Schoolfruitprogramma de eis was opgenomen dat het geleverde fruit van kwaliteitsklasse 1 moest zijn. En dat terwijl de nét zo gezonde en lekkere kwaliteitsklasse 2 groenten en fruit juist kan bijdragen aan de educatie van leerlingen. “Het was nuttig om daarbij meer inzicht te hebben in het politieke proces en de juiste nuances te vinden. De eerste keer dat ik bij een rondetafelgesprek zat, wist ik bijvoorbeeld niet dat het nemen van foto’s verboden was of hoe zo’n gesprek daadwerkelijk in elkaar stak. Het is fijn dat iemand je meeneemt in deze do’s en dont’s.

Corona was hierbij een uitdaging, maar de bestaande contacten in Den Haag hebben geholpen om toch het doel van Kromkommer te bereiken. Ook al zijn de online-oplossingen behoorlijk toereikend, het menselijk contact is toch hetgeen wat de meeste impact maakt. Kromkommer staat bovendien bekend om de mooie campagnes, vaak gepaard met ludieke outfits en objecten. Die zijn vaak wat lastiger te vertalen naar een digitaal gesprek. Toch kondigde minister Schouten, na herhaalde inzet van Kromkommer, in oktober 2020 aan de schoolfruitregeling aan te willen passen. En dat is goed nieuws: vanaf 2021 krijgen leveranciers ook subsidie als ze kromme groenten en fruit leveren. Bovendien zei de minister zich in EU-verband in te willen zetten om dit ook in andere landen voor elkaar te krijgen. Kromkommers eerste doel is daarmee behaald: namelijk de voorwaarden scheppen voor de verandering.

Blik op de toekomst

Nu richt Kromkommer haar pijlen op de toekomst. Zo willen ze zich verder gaan richten op het aanbieden van de lespakketten op scholen als de omstandigheden het weer toelaten. Ook blijven ze het proces van het schoolfruit goed in de gaten houden.

Chantal’s tip aan kleinere organisaties die zich in het lobbyveld willen begeven: “Blijf bij wie je bent, en maak van wie je bent je kracht. Je valt juist op als je je niet aan alle ‘spelregels’ houdt. Het helpt om hierbij zeker te weten hoe het spel gespeeld wordt op het politieke terrein, maar verlies je identiteit niet.”

Pro bono advies door Public Matters

Public Matters adviseert organisaties hoe zij een positie kunnen verwerven in het politieke, publieke of bestuurlijke krachtenveld, en vindt het belangrijk dat professionele belangenbehartiging niet alleen voorbehouden is aan bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties of overheden. Ook financieel minder daadkrachtige organisaties die een maatschappelijk belang nastreven en een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken ondersteunen wij graag. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid staan wij jaarlijks verschillende organisaties bij met pro bono advisering. U kunt zich tot 12 februari 2021 hiervoor aanmelden.

Hier vindt u meer informatie over onze pro bono ondersteuning.

"Het helpt om te weten hoe het spel gespeeld wordt op het politieke terrein, maar verlies je identiteit niet.”

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.