Opinie

Interview Kamerlid Jan Middendorp: ‘Doorbreek de schotten op digitalisering’

12-10-2020

Jan Middendorp is Kamerlid voor de VVD en woordvoerder digitalisering & overheid. De afgelopen maanden was Middendorp lid van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT). Deze commissie heeft op donderdag 28 mei 2020 haar eindrapport overhandigd aan Kamervoorzitter Arib. Deze commissie werd in 2019 ingesteld om te onderzoeken hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering en haar impact op de samenleving.

Op basis van het rapport heeft de Kamer op 6 oktober een motie aangenomen om een vaste commissie voor digitale zaken op te richten. Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zal deze nieuwe commissie van start gaan. Welke Kamerleden lid zullen worden van deze commissie is nog onbekend. Inmiddels hebben Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Kees Verhoeven (D66) en vorige week ook Jan Middendorp al aangegeven niet terug te keren als Kamerlid na de verkiezingen. Deze Kamerleden zijn alledrie actief op digitale onderwerpen en waren lid van de TCDT.

We spraken daarom met Jan Middendorp (VVD) over zijn werk voor de TCDT en wat er nog meer met de uitkomsten uit het eindrapport gaat gebeuren.

Hebben jullie ook gekeken naar hoe andere parlementen omgaan met digitale zaken?

Ja daar is zeker naar gekeken. Zo zijn er in het buitenland verschillende voorbeelden van vaste Kamercommissies ‘Digitalisering’ of ‘Wetenschap & Technologie’. Dit zijn vaak tijdelijke en coördinerende commissies met een adviserende taak, het Rathenau Instituut heeft bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek gedaan naar deze commissievormen.

Welke bijdrage aan de Tijdelijke Commissie is je het meeste bijgebleven?

We hebben veel goede bijeenkomsten gehad, het was dan ook een groot voorrecht om met zoveel mensen in de sector te kunnen spreken. Maar mij is vooral de bijdrage van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie bijgebleven waarbij Dhr. Rosenthal, de voorzitter van de AWTI, indringend duidelijk maakte dat de klok loopt voor de politiek om met nieuwe oplossingen te komen en om de kansen die digitalisering biedt op een veilige wijze op te pakken.

Hoe was het om als Tijdelijke Commissie in tijden van Corona jullie rapport te moeten afronden?

Dat we net als alle Nederlanders plotseling alles digitaal moesten doen past eigenlijk op een gekke manier erg goed bij het onderwerp van ons rapport.

Sommige aanbevelingen die zijn gemaakt zingen al langer rond, waarom was er een tijdelijke commissie nodig om tot dit eindresultaat te komen?

De Tweede Kamer is opgedeeld in veel verschillende commissies. Digitalisering speelt dan eigenlijk ook overal een rol waardoor de gefragmenteerde behandeling het soms lastig maakt om tot beslissingen te komen. Het is daarom erg behulpzaam geweest om hier een keer in een partij-overstijgende commissie goed naar te kijken.

Was er veel discussie om te komen tot het eindresultaat?

Belangrijk is vooral geweest dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden en dat we gezocht hebben naar aanbevelingen met een gezamenlijk draagvlak, om als parlement meer grip te krijgen op digitalisering en technologie.

Missen er in jouw ogen nog belangrijke accenten in het eindresultaat?

Ik ben blij met het eindresultaat, maar het onderwerp digitalisering is natuurlijk véél breder dan waar wij ons in de commissie op hebben gericht. Ik verwijs bijvoorbeeld graag naar mijn voorstel om meer grip te krijgen op het gebruik van algoritmen. Er is dus nog veel meer te doen in de Kamer en in de samenleving.

Welke rol zie jij weggelegd voor de verschillende belangenbehartigers binnen de tech-sector?

Mijn oproep aan iedereen die zich met onderwerpen als innovatie, tech en digitalisering bezighoudt is om zich vooral te mengen in het maatschappelijke debat.

Ben je hoopvol dat volgend jaar alle aanbevelingen uit de tijdelijke commissie over worden genomen?

Ja dat ben ik, ik kijk dan ook erg uit naar het debat in de Kamer wat aanstaande is. Ik ben dan ook blij dat de Kamer zich nu heeft uitgesproken voor een vaste commissie voor digitale zaken. Dat is een belangrijke eerste stap.

Er wordt tegenwoordig vaak gepleit voor een ‘Minister van Digitalisering’. Ben je hier voorstander van?

Voor mij is het eigenlijk vooral belangrijk dat we de juist manieren vinden om de schotten tussen de huidige ministeries op digitalisering te doorbreken. We moeten de overheid vooral zo organiseren dat we niet overal het wiel opnieuw proberen uit te vinden.

Jan Middendorp: 'We moeten de overheid vooral zo organiseren dat we niet overal het wiel opnieuw proberen uit te vinden.'

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.