Nieuws

Iedere stem gehoord: onze pro bono ondersteuning in 2020

21-12-2020

Het afgelopen jaar hebben onze collega’s een aantal mooie organisaties pro bono mogen ondersteunen. Het jaar 2020 stond in het teken van duurzaamheid. Een thema wat aansluit bij de expertise van onze adviseurs op het gebied van klimaat & energie. Wij hebben onder andere organisaties kunnen helpen bij het tegengaan van voedselverspilling of het beter isoleren van huizen.

Ook in het nieuwe jaar pro bono ondersteuning

Ook volgend jaar willen wij maatschappelijke organisaties helpen hun public affairs doelstellingen te behalen. Juist na een voor veel organisaties zeer uitdagend jaar, geven wij in 2021 graag een steuntje in de rug. Begin volgend jaar maken wij het thema voor 2021 bekend. Organisaties kunnen daarna bij ons terecht met een ondersteuningsvraagstuk met betrekking tot dit thema.

Ieder belang verdient een stem

Wij geloven dat ieder belang een stem verdient in het democratische besluitvormingsproces. Professionele belangenbehartiging mag niet alleen voorbehouden zijn aan organisaties met voldoende financiële middelen. Ook financieel minder daadkrachtige organisaties met een maatschappelijk belang verdienen professioneel public affairs advies. Wij zijn er trots op dat we deze organisaties kunnen ondersteunen om hun maatschappelijke doelen te bereiken.

Onderdeel van ons MVO-beleid

Ieder jaar ondersteunt Public Matters een aantal organisaties pro bono. De inzet van de expertise van onze adviseurs voor maatschappelijke belangen is een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid.

Foto door Akil Mazumder via Pexels

'Professionele belangenbehartiging mag niet alleen voorbehouden zijn aan organisaties met voldoende financiële middelen.'

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.