Nieuws

Gelderse politici lobbyen in Brussel voor geld voor onze provincie

12-10-2016

Gelderse Lobby

Vanuit alle regio’s van Gelderland reizen deze dinsdag mensen af naar Brussel voor de Europese Week van Regio’s en Steden. Dé jaarlijkse conferentie voor Europese regio’s en steden.

De Gelderse delegatie maakt deel uit van een groep van zo’n 6000 lobbyisten, deskundigen, bedrijven en overheden die deze week in Brussel druk zijn met lobbyen en netwerken in meetings, conferenties en workshops over onderwerpen als stadsontwikkeling, werkgelegenheid, groene energie en economie.

Samen sta je sterker

In het Europese geweld is het moeilijk om invloed te hebben. Het motto is dan ook: samen sta je sterker. Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘In Brussel zien ze geen verschil tussen Gelderland en Overijssel, alléén bereik je daar niets.’ Gelderland presenteert zich hier daarom samen met Overijssel als de regio Oost-Nederland.

Elk jaar organiseren de twee provincies de inmiddels traditionele Oostborrel, een netwerkborrel voor alle bestuurders en bedrijven uit Oost-Nederland.

Ook Food Valley, de regio met onder ander gemeenten Wageningen en Ede, zoekt samenwerking. De regio heeft een ontmoeting gepland met andere Europese regio’s die gespecialiseerd zijn in voedsel.

De portemonnee van Europa

Maar uiteindelijk is de hoogste prioriteit deze week de Europese portemonnee. Gelderland wil niet achteraan lopen als de centen uitgedeeld worden en er worden nogal wat centen verdeeld door Europa. Voor regio’s en steden zijn de belangrijkste geldpotten EFRO en Interreg.

Interreg Community Initiative is een Europese pot met subsidies voor grensoverschrijdende samenwerking van regio’s. Uit deze pot heeft Gelderland zo’n 160 miljoen euro binnen gehaald.

Spreek je Buurtaal

Binnenkort begint bijvoorbeeld het project Spreek je Buurtaal, waarbij kinderen op de basisschool in de Achterhoek Duitse les gaan krijgen en kinderen in Duitsland over de grens Nederlandse les.

EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is een grote pot bedoeld voor economische ontwikkeling van regio’s. Gelderland heeft hier al bijna 200 miljoen euro uit gekregen. Dat ging onder andere naar herinrichting van bijvoorbeeld het station in Nijmegen en het centrum van Apeldoorn, maar ook naar bedrijven die zich bezig houden met innovaties in robotica.

Geld uit Europa is overigens niet gratis, voor elke Europese euro moet er door de regio of het land zelf ook een euro bijgelegd worden.

Hoe Gelderland meedoet in Brussel

De conferentie van deze week wordt georganiseerd door het Comité van de Regio’s. Nooit van gehoord, zult u misschien zeggen. Dat kan goed, want het is één van de meest onbekende Europese instituties.

Het is een inspraakorgaan met regionale vertegenwoordigers zoals wethouders en gedeputeerden van alle Europese landen. Ze geven hun mening over Europese wetgeving en de gevolgen die het voor regio’s heeft. Vanuit Gelderland zit gedeputeerde Michiel Scheffer in het comité dat zes keer per jaar bijeen komt.

Natura2000

Het Comité heeft geen beslissingsbevoegdheid bij Europese wetgeving, maar volgens Scheffer is het wel degelijk van belang. Net als de deelname van Gelderland hieraan. Als je namelijk niet weet wat er speelt in Brussel, heb je ook geen invloed op wat er besloten wordt.

Gelderland heeft dat op pijnlijke manier ervaren. Scheffer: ‘We hebben te vaak de boot gemist in het verleden. De regels voor luchtkwaliteit en Natura2000 hebben de regio bijna op slot gezet, dat willen we niet nog een keer laten gebeuren.’

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De afspraken zijn in Europa gemaakt en moeten uitgevoerd worden op het grondgebied van de lidstaten. In Gelderland levert dit verplichte netwerk veel beperkingen op voor onder andere de landbouw.

Huis van de Nederlandse Provincies

Gelderland is ook vertegenwoordigd in Brussel in het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit is een samenwerking van alle provincies om goed vertegenwoordigd te zijn in Brussel en snel op de hoogte te zijn als er belangrijke ontwikkelingen gebeuren voor de regio.

De hele lobby in Brussel kost de provincie jaarlijks zo’n 100.000 euro. Daarvan wordt onder andere het salaris betaald van een lobbyist.

Bron: www.omroepgelderland.nl

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.