Nieuws

Brancheverenigingen verdeeld

22-09-2021

Het Financieel Dagblad van 20 september 2021 kopte over het nieuwste hoofdstuk in een jarenlang lopend conflict binnen makelaarsvereniging NVM. Bestuur en een steeds mondigere groep leden staan al een tijd tegenover elkaar en de gemoederen lopen zo hoog op dat de strijd publiek wordt gevoerd. Dergelijke conflicten staan niet op zichzelf.

Wanneer branchevereniging hun leden moeten dwingen om zich ‘achter de vereniging te scharen’ gaat het mis. Een vereniging is er voor de leden en niet andersom. Dit lijkt een open deur. Maar bij sommige brancheverenigingen lijken de nevenactiviteiten, zoals aandeelhouderschap in een zoekwebsite, belangrijker dan belangenbehartiging richting politiek Den Haag.

Vaak zijn de standpunten dusdanig verdeeld dat de vereniging een collectieve positie denkt te kunnen forceren. Dan worden standpunten ingenomen waar veel leden zich niet in kunnen vinden.

Ook de huidige maatschappelijke vraagstukken, waaronder digitalisering en verduurzaming, vergroten verschillen binnen de achterban van bedrijfsverenigingen. Denk aan bedrijven die fundamentelere keuzes maken om hun CO2-uitstoot te verlagen en last hebben een conservatieve meerderheid in de branche.

Dat betekent dat het voor brancheverenigingen niet meer werkt om het tempo van de traagste aan te houden. Ook kiezen voor de gemiddelde werkt niet meer. Daarvoor zijn de belangen op bovengenoemde thema’s te groot. Dit resulteert erin dat bedrijven veel actiever hun eigen lobby voeren en het standpunt van de vereniging links en rechts wordt ingehaald door de eigen leden. Dat staat niet sterk naar beleidsmakers en leidt tot een versnippering van de branchevereniging en een slechtere lobby.

De oplossing voor brancheverenigingen is om veel flexibeler te worden in het faciliteren van deelbelangen. Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen kleinere groepen uit de achterban mogelijk te maken en als vereniging een stapje terug te doen. Dat kun je vaak doen zonder een nieuwe vereniging op te richten en zonder je plek aan tafel op te geven.

Invloed houden blijft een kwestie van balanceren en is daarmee moeilijker dan invloed verkrijgen.

Foto door Markus Spiske via Pexels

''Vaak zijn de standpunten dusdanig verdeeld dat de vereniging een collectieve positie denkt te kunnen forceren. Dan worden standpunten ingenomen waar veel leden zich niet in kunnen vinden.''

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.