Nieuws

Beleidsontwikkelingen in de zorg ten gevolge van de coronacrisis

25-03-2020

Het coronavirus heeft een enorme impact op het zorgveld. Niet alleen op de werkvloer zijn de gevolgen overduidelijk, ook volgen de beleidsmatige ontwikkelingen elkaar snel op om ziekenhuizen, bedrijven en medewerkers binnen het zorgveld zo goed mogelijk bij te staan. In deze blog is een aantal van deze beleidsontwikkelingen op een rij gezet.

Tekorten aan (medische) hulpmiddelen

Er is een tekort aan medische hulpmiddelen zoals testkits, ontsmettingsmiddelen, beademingsapparatuur en mondkapjes. Om de tekorten aan te pakken, hebben (academische) ziekenhuizen een gezamenlijk inkooppunt opgericht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd extra beademingsapparatuur uit het buitenland en andere sectoren, zoals militaire instellingen, dierenartspartijken en privéklinieken, aan te schaffen. Daarnaast wordt in samenwerking met bedrijven en technische universiteiten gewerkt aan het opzetten van een eigen, nationale productiecapaciteit.

Tijdens het eerste plenaire debat over de Coronacrisis werd GroenLinks toegezegd dat de overheid mondkapjes zou gaan invorderen. Later kwam de regering terug op deze toezegging, omdat direct na de toezegging meerdere leveranciers aankondigde te willen stoppen met de levering in Nederland.

Capaciteit en personeel

De capaciteit op IC-afdelingen wordt uitgebreid. Niet alleen wordt het aantal IC-bedden uitgebreid van 1150 tot 1500 – 2000 bedden, ook worden planbare chirurgische ingrepen uitgesteld om ruimte te maken voor Coronapatiënten. Naast uitbreiding van de capaciteit worden patiënten over Nederlandse ziekenhuizen verdeeld, worden andere locaties ingericht waar beademing kan plaatsvinden en wordt zorgpersoneel vrijgemaakt voor werkzaamheden op de IC-afdeling.

Doordat er ontzettend veel wordt gevraagd van zorgpersoneel, en ook zij zich moeten houden aan de voorschriften om bijvoorbeeld thuis te blijven bij griepverschijnselen, zijn personeelstekorten onvermijdelijk. Voormalig medewerkers in de zorg worden daarom opgeroepen (tijdelijk) terug te keren in de zorg. Om dit proces te versnellen, zijn onder andere de BIG-regels tijdelijk versoepeld.

Daarnaast heeft het ministerie van VWS per direct geld vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen om ondersteuning en zorg op afstand mogelijk te maken. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Hiermee kan de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking worden voortgezet.

Geneesmiddelen & vaccins

Er zijn maatregelen aangekondigd om eventuele geneesmiddelentekorten veroorzaakt door het Coronavirus op te vangen. Zo worden naar verwachting de wettelijke maximumprijzen losgelaten voor alle geneesmiddelen die in Nederland relatief lage prijzen of een lage omzet hebben. Ook kan de maximumprijs voor individuele producten buiten deze categorie worden losgelaten als er tekorten dreigen. De definitieve criteria worden naar verwachting eind deze week gepubliceerd. Op basis van bronnen lijkt het er niet op dat het ministerie van VWS voornemens is de geplande herziening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen per 1 april uit te stellen, zoals werd opgeroepen door verschillende brancheverenigingen in een brandbrief aan het ministerie.

Er wordt ook in Nederland hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het Coronavirus. Doordat Nederlandse wet- en regelgeving voor het testen en beoordelen van nieuwe vaccins veel strenger is dan in andere Europese landen, zien bedrijven en organisaties zich genoodzaakt vervolgprocessen voort te zetten in andere landen. Om dit te voorkomen, wordt de roep uit het zorgveld om de Nederlandse beoordelingsprocessen voor vaccins tegen het licht te houden steeds sterker.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het coronavirus op het zorgbeleid? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Beleidsmatige ontwikkelingen in het zorgveld volgen elkaar snel op.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.